مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ mood از 24kGoldn با متن و ترجمه

Why you always in a mood?

چرا همیشه اینجوری هستی؟

F—ing ’round, actin’ brand new

تو رابطه انگار خودت نیستی

I ain’t tryna tell you what to do

من نمیخوام بهت بگم چی کار کنی

But try to play it cool

ولی سعی کن عادی رفتار کنی

Baby, I ain’t playing by your rules

عزیزم، من نمیتونم کنار بیام با قانونای تو

Everything look better with a view

همه چی با یه اتفاق نظر بهتر میشه

 

Why you always in a mood?

چرا همیشه اینجوری هستی؟

F—ing ’round, actin’ brand new

تو رابطه انگار خودت نیستی

I ain’t tryna tell you what to do

من نمیخوام بهت بگم چی کار کنی

But try to play it cool

ولی سعی کن عادی رفتار کنی

Baby, I ain’t playing by your rules

عزیزم، من نمیتونم کنار بیام با قانونای تو

Everything look better with a view

همه چی با یه اتفاق نظر بهتر میشه

 

I could never get attached

هیچ وقت نتونستم به کسی علاقه مند بمونم

When I start to feel, I unattach

تا میام حس کنم، جدا میشم

Somehow always end up feeling bad

یه جورایی آخرش همیشه حالم بد میشه

Baby, I am not your dad, it’s not all you want from me

عزیزم، من بابات نیستم، این چیزی نیست که از من بخوای

I just want your company

من فقط همراهیتو میخوام

Girl, it’s obvious, elephant in the room

دختر، مشخصه، مشکل به این بزرگی رو نمیبینی

And we’re a part of it, don’t act so confused

و ما بخشی ازش هستیم، گیج بازی رو بزار کنار

And you love starting it, now I’m in a mood

و تو خوشت میاد، حالا که فازم اینه

Now we arguing in my bedroom

داریم تو اتاقم جر و بحث می کنیم

We play games of love to avoid the depression

ما داریم عشق بازی میکنیم تا از افسردگی جلوگیری کنیم

We been here before and I won’t be your victim

ما قبلاً تو این مرحله بودیم و من نمیخوام گرفتار تو بمونم

 

Why you always in a mood?

چرا همیشه اینجوری هستی؟

F—ing ’round, actin’ brand new

تو رابطه انگار خودت نیستی

I ain’t tryna tell you what to do

من نمیخوام بهت بگم چی کار کنی

But try to play it cool

ولی سعی کن عادی رفتار کنی

Baby, I ain’t playing by your rules

عزیزم، من نمیتونم کنار بیام با قانونای تو

Everything look better with a view

همه چی با یه اتفاق نظر بهتر میشه

 

Why you always in a mood?

چرا همیشه اینجوری هستی؟

F—ing ’round, actin’ brand new

تو رابطه انگار خودت نیستی

I ain’t tryna tell you what to do

من نمیخوام بهت بگم چی کار کنی

But try to play it cool

ولی سعی کن عادی رفتار کنی

Baby, I ain’t playing by your rules

عزیزم، من نمیتونم کنار بیام با قانونای تو

Everything look better with a view

همه چی با یه اتفاق نظر بهتر میشه

 

So why you trying to fake your love on the regular?

پس چرا مرتب سعی میکنی عشق رو ساختگی جلوه بدی؟

When you could be blowing up just like my cellular

وقتی درست مثل موبایلم آدما پیگیرت هستن

I won’t ever let a shorty go and set me up

هیچ وقت نمیذارم یه دختر منو فریب بده و بعد بره

Only thing I need to know is if you wet enough

تنها چیزی که باید بدونم اینه که به اندازه ی کافی تحریک شدی یا نه

I’m talking slick back, kick back, gang sipping 40s

حرف های قشنگی میزنم، ریلکسم با یه بطری نوشیدنی الکلی

You keep playing, not another day with you shorty

تو به کارات ادامه بده، دیگه نمیخوام باهات باشم عزیزم

Mismatched fits, that was way before you know me

جفت نشدن، روشی که قبل از شناختن من در پیش گرفته بودی

Got a lot of love, well you better save it for me

عشق زیادی بهت دادم، حداقل اینو از من یادت باشه

We play games of love to avoid the depression

ما داریم عشق بازی میکنیم تا از افسردگی جلوگیری کنیم

We been here before and I won’t be your victim

ما قبلاً تو این مرحله بودیم و من نمیخوام گرفتار تو بمونم

 

Why you always in a mood?

چرا همیشه اینجوری هستی؟

F—in’ ’round, actin’ brand new

تو رابطه انگار خودت نیستی

I ain’t tryna tell you what to do

من نمیخوام بهت بگم چی کار کنی

But try to play it cool

ولی سعی کن عادی رفتار کنی

Baby, I ain’t playing by your rules

عزیزم، من نمیتونم کنار بیام با قانونای تو

Everything look better with a view

همه چی با یه اتفاق نظر بهتر میشه

 

Why you always in a mood?

چرا همیشه اینجوری هستی؟

F—in’ ’round, actin’ brand new

تو رابطه انگار خودت نیستی

I ain’t tryna tell you what to do

من نمیخوام بهت بگم چی کار کنی

But try to play it cool

ولی سعی کن عادی رفتار کنی

Baby, I ain’t playing by your rules

عزیزم، من نمیتونم کنار بیام با قانونای تو

Everything look better with a view

همه چی با یه اتفاق نظر بهتر میشه

بیبیس برچسب‌ها:

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید