مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ What Makes You Beautiful از One Direction با متن و ترجمه

You’re insecure, don’t know what for

تو به خودت مطمئن نیستی، نمیدونم چرا

You’re turning heads when you walk through the do-o-or

وقتی از در وارد میشی همه سرها به سمت تو برمیگردن

Don’t need make-up to cover up

تو به آرایش احتیاجی نداری تا چیزی رو بپوشونی

Being the way that you are is enou-ou-ough

طوری که خودت هستی کافیه

Everyone else in the room can see it

همه ی آدمایی که اینجا هستن میتونن ببینن

Everyone else, but you, ooh

همه، به جز تو

Baby, you light up my world like nobody else

عزیزم، تو دنیای من رو روشن کردی، کاری که هیچکس نتونست بکنه

The way that you flip your hair gets me overwhelmed

وقتی موهاتو کنار میزنی، منو مغلوب خودت میکنی

But when you smile at the ground, it ain’t hard to tell

ولی وقتی به زمین لبخند میزنی، واسم سخت نیست که بهت بگم

You don’t know, oh-oh

تو نمی دونی ….

You don’t know you’re beautiful

نمی دونی که چقدر زیبایی

If only you saw what I can see

اگه فقط تو هم چیزی رو که من می تونم ببینم می دیدی

You’ll understand why I want you so desperately

می فهمیدی که چرا انقدر میخوامت

Right now I’m lookin’ at you, and I can’t believe

الان که دارم نگات میکنم، نمی تونم باور کنم

You dont know, oh-oh

تو نمی دونی ….

You don’t know you’re beautiful, oh-oh

نمی دونی که چقدر زیبایی ….

That’s what makes you beautiful

اون همون چیزیه که تو رو زیبا تر میکنه

So c-come on, you got it wrong

پس بیخیال، تو اشتباه فک میکنی

To prove I’m right, I put it in a song

برای این که ثابتش کنم، (حرفم رو) گذاشتمش توی آهنگ

I don’t know why you’re being shy

من نمی دونم چرا خجالت می کشی

And turn away when I look into your eye-eye-eyes

و نگاهتو برمیگردونی وقتی توی چشمات نگاه میکنم

Everyone else in the room can see it

همه ی آدمایی که اینجا هستن میتونن ببینن

Everyone else, but you, ooh

همه، به جز تو

Baby, you light up my world like nobody else

عزیزم، تو دنیای من رو روشن کردی، کاری که هیچکس نتونست بکنه

The way that you flip your hair gets me overwhelmed

وقتی موهاتو کنار میزنی، منو مغلوب خودت میکنی

But when you smile at the ground, it ain’t hard to tell

ولی وقتی به زمین لبخند میزنی، واسم سخت نیست که بهت بگم

You don’t know, oh-oh

تو نمی دونی ….

You don’t know you’re beautiful

نمی دونی که چقدر زیبایی

If only you saw what I can see

اگه فقط تو هم چیزی رو که من می تونم ببینم می دیدی

You’ll understand why I want you so desperately

می فهمیدی که چرا انقدر میخوامت

Right now I’m lookin’ at you, and I can’t believe

الان که دارم نگات میکنم، نمی تونم باور کنم

You don’t know, oh-oh

تو نمی دونی ….

You don’t know youre beautiful, oh-oh

نمی دونی که چقدر زیبایی ….

That’s what makes you beautiful

اون همون چیزیه که تو رو زیبا تر میکنه

Na-na-na, na-na-na, na, na, na

نا نا نا نا نا نانا

Na-na-na, na-na-na

نانانانانا

Na-na-na, na-na-na, na, na, na

نا نا نا نا نا نانا

Na-na-na, na-na-na

نانانانانا

Baby, you light up my world like nobody else

عزیزم، تو دنیای من رو روشن کردی، کاری که هیچکس نتونست بکنه

The way that you flip your hair gets me overwhelmed

وقتی موهاتو کنار میزنی، منو مغلوب خودت میکنی

But when you smile at the ground, it ain’t hard to tell

ولی وقتی به زمین لبخند میزنی، واسم سخت نیست که بهت بگم

(You don’t know, oh-oh)

(تو نمی دونی، اوه-اوه)

You don’t know you’re beautiful

نمی دونی که چقدر زیبایی

Baby, you light up my world like nobody else

عزیزم، تو دنیای من رو روشن کردی، کاری که هیچکس نتونست بکنه

The way that you flip your hair gets me overwhelmed

وقتی موهاتو کنار میزنی، منو مغلوب خودت میکنی

But when you smile at the ground, it ain’t hard to tell

ولی وقتی به زمین لبخند میزنی، واسم سخت نیست که بهت بگم

You don’t know, oh-oh

تو نمی دونی ….

You don’t know you’re beautiful

نمی دونی که چقدر زیبایی

If only you saw what I can see

اگه فقط تو هم چیزی رو که من می تونم ببینم می دیدی

You’ll understand why I want you so desperately

می فهمیدی که چرا انقدر میخوامت

Right now Im lookin’ at you, and I can’t believe

الان که دارم نگات میکنم، نمی تونم باور کنم

You don’t know, oh-oh

تو نمی دونی ….

You don’t know you’re beautiful, oh-oh

نمی دونی که چقدر زیبایی ….

You don’t know you’re beautiful, oh-oh

نمی دونی که چقدر زیبایی ….

That’s what makes you beautiful

اون همون چیزیه که تو رو زیبا تر میکنه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید