مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ If I Could Fly از One Direction با متن و ترجمه

If I could fly

اگه میتونستم پرواز کنم

I’d be coming right back home to you

مستقیم برمیگشتم خونه پیش تو

I think I might give up everything

فکر کنم ممکنه همه چیز رو ول کنم

Just ask me to

اگه فقط ازم بخوای

Pay attention, I hope that you listen

اگه فقط ازم بخوای

‘Cause I let my guard down

اگه فقط ازم بخوای

Right now, Im completely defenseless

الان ديگه کاملا بی دفاع هستم

For your eyes only, I show you my heart

فقط برای چشم های تو، قلبم رو نشون میدم

For when you’re lonely and forget who you are

برای وقتی که تنها هستی و فراموش کردی کی هستی

I’m missing half of me when we’re apart

من نصف وجودم رو وقتی جدا هستیم گم میکنم

Now you know me, for your eyes only

حالا من رو میشناسی، فقط برای چشم های تو

For your eyes only

فقط برای چشم های تو

I’ve got scars

من جای زخم دارم

Even though they can’t always be seen

با اینکه همیشه دیده نمیشن

And pain gets hard

و درد کشیدن سخت میشه

But now you’re here and I don’t feel a thing

اما حالا تو اینجایی و من هیچی احساس نمیکنم

Pay attention, I hope that you listen

اگه فقط ازم بخوای

‘Cause I let my guard down

اگه فقط ازم بخوای

Right now, I’m completely defenseless

الان ديگه کاملا بی دفاع هستم

For your eyes only, I show you my heart

فقط برای چشم های تو، قلبم رو نشون میدم

For when you’re lonely and forget who you are

برای وقتی که تنها هستی و فراموش کردی کی هستی

I’m missing half of me when we’re apart

من نصف وجودم رو وقتی جدا هستیم گم میکنم

Now you know me, for your eyes only

حالا من رو میشناسی ، فقط برای چشم های تو

For your eyes only

فقط برای چشم های تو

I can feel your heart inside of mine

من می تونم قلب تو رو درون خودم حس کنم

(I feel it, I feel it)

حس میکنمش، حس میکنمش

I’ve been going out of my mind

من دارم عقلم رو از دست میدم

(I feel it, I feel it)

حس میکنمش، حس میکنمش

Know that I’m just wasting time, and I

میدونم که فقط دارم وقت تلف میکنم، و من

Hope that you don’t run from me

امیدوارم که تو از من فرار نکنی

For your eyes only

فقط برای چشم های تو

I show you my heart

قلبم رو نشون میدم

(For when youre lonely)

برای وقت هایی که تنها هستی

And forget who you are

و فراموش کردی کی هستی

(I’m missing half of me)

من نیمی از وجودم رو گم میکنم

(When we’re apart

وقتی تنها هستیم

Now you know me, for your eyes only)

حالا من رو میشناسی، فقط برای چشم های تو

For your eyes only, I show you my heart

فقط برای چشم های تو، من قلبم رو نشونت میدم

For when youre lonely and forget who you are

برای وقتی که تنهایی و یادت رفته کی هستی

I’m missing half of me when we’re apart

وقتی از هم جداییم من نصفه ام

Now you know me, for your eyes only

حالا منو میشناسی، فقط برای چشم های تو

For your eyes only

فقط برای چشم های تو

(For your eyes only)

فقط برای چشم های تو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید