مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Blank Space از Taylor Swift با متن و ترجمه

Nice to meet you, where you been?

از آشنایی با تو خوشبختم, تا حالا کجا بودی؟

I could show you incredible things

من می تونم چیز های شگفت انگیزی بهت نشون بدم

Magic, madness, heaven, sin

جادو، دیوونگی، بهشت، گناه

Saw you there and I thought

تورو انجا دیدم و فکر کردم

“Oh, my God, look at that face”

اوه خدا ی من صورتش رو نگاه کن

“You look like my next mistake”

تو شبیه اشتباه بعدی من هستی

Love’s a game, wanna play? Ay

عشق یه بازیه؟ میخوای بازی کنی؟

New money, suit and tie

پول برای کت-شلوار و کراوات نو

I can read you like a magazine

میتونم مثل یه مجله بخونمت (هیچ چیزت برام پنهان نیست)

Ain’t it funny? Rumors fly

خنده دار نیست؟ شایعه ها میچرخن

And I know you heard about me

و میدونم در موردم شنیدی

So hey, lets be friends

پس هی، بیا دوست بشیم

I’m dying to see how this one ends

!دارم میمیرم که ببینم این یکی چجوری تموم میشه

Grab your passport and my hand

پاسپورتت رو بردار و دست من رو بگیر

I can make the bad guys good for a weekend

من میتونم پسرای بد رو برای یک آخر هفته خوب کنم

So it’s gonna be forever

خوب این رابطه میتونه تا ابد دوام بیاره

Or it’s gonna go down in flames

یا قراره، نیست و نابود بشه!

You can tell me when it’s over, mmh

تو میتونی هر وقت که خواستی تمومش کنی بهم بگی

If the high was worth the pain

اگه به اوج رسیدیم ارزش درد رو داشت

Got a long list of ex-lovers

یه لیست بلند بالا از دوستامو دارم

They’ll tell you I’m insane

اونا بهت میگن که من دیوونم

‘Cause you know I love the players

چون میدونی من اینجور آدما رو دوس دارم

And you love the game

و تو هم از “بازی کردن” خوشت میاد

‘Cause we’re young and we’re reckless

چون ما جوون و بی کله ایم

We’ll take this way too far

ما این روش رو طولانی پیش میگیریم

It’ll leave you breathless

این کار تورو مشتاقانه نگه میداره

Or with a nasty scar

یا با یه زخم کثیف

Got a long list of ex-lovers

یه لیست بلند بالا از دوستامو دارم

They’ll tell you I’m insane

اونا بهت میگن که من دیوونم

But I’ve got a blank space, baby

اما من یه فضای خالی تو لیستم دارم، عزیزم

And I’ll write your name

و اسم تورو توش مینویسم

Cherry lips, crystal skies

لبهای سرخ آسمون کریستالی

I could show you incredible things

میتونم بهت چیزای باور نکردنی نشون بدم

Stolen kisses, pretty lies

بوسه های دزدکی، دروغای قشنگ

Youre the King, baby, I’m your Queen

تو پادشاهی عزیزم، منم ملکتم

Find out what you want

فهمیدم چی میخوای

Be that girl for a month

باید واسه یک ماه مثه اون دختر باشم

Wait, the worst is yet to come, oh, no

صبر کن هنوز بدترش نیومده، اوه نه

Screaming, crying, perfect storms

جیغ زدن، گریه کردن، طوفان سنگین

I can make all the tables turn

میتونم همه این شرابط رو تغییر بدم

Rose garden filled with thorns

گلهای رز باغچه پر از خارهای تیز هست

Keep you second guessing like

کاری میکنم که با خودت بگی که

“Oh, my God, who is she?”

اوه، خدای من، اون (دختره) کیه؟

I get dr–k on jealousy

من از حسودی از خود بی خودت میکنم

But you’ll come back each time you leave

ولی هر وقت که میری باز هم بر میگردی

‘Cause, darling, I’m a nightmare dressed like a daydream

چون عزیزم من یه کابوسم که مثل رویاهای شیرین لباس پوشیدم

So it’s gonna be forever

خوب این رابطه میتونه تا ابد دوام بیاره

Or it’s gonna go down in flames

یا قراره، نیست و نابود بشه!

You can tell me when it’s over, mmh

تو میتونی هر وقت که خواستی تمومش کنی بهم بگی

If the high was worth the pain

اگه به اوج رسیدیم ارزش درد رو داشت

Got a long list of ex-lovers

یه لیست بلند بالا از دوستامو دارم

They’ll tell you I’m insane

اونا بهت میگن که من دیوونم

‘Cause you know I love the players

چون میدونی من اینجور آدما رو دوس دارم

And you love the game

و تو هم از “بازی کردن” خوشت میاد

‘Cause we’re young and we’re reckless

چون ما جوون و بی کله ایم

We’ll take this way too far

ما این روش رو طولانی پیش میگیریم

It’ll leave you breathless

این کار تورو مشتاقانه نگه میداره

Or with a nasty scar

یا با یه زخم کثیف

Got a long list of ex-lovers

یه لیست بلند بالا از دوستامو دارم

They’ll tell you I’m insane

اونا بهت میگن که من دیوونم

But I’ve got a blank space, baby

اما من یه فضای خالی تو لیستم دارم، عزیزم

And I’ll write your name

و اسم تورو توش مینویسم

Boys only want love if it’s torture

پسر ها عشقی رو میخوان که مثل شکنجه باشه

Don’t say I didn’t say, I didn’t warn ya

نگی که نگفتم و بهت هشدار ندادم

Boys only want love if it’s torture

پسر ها عشقی رو میخوان که مثل شکنجه باشه

Don’t say I didn’t say, I didn’t warn ya

نگی که نگفتم و بهت هشدار ندادم

So it’s gonna be forever

خوب این رابطه میتونه تا ابد دوام بیاره

Or it’s gonna go down in flames

یا قراره، نیست و نابود بشه!

You can tell me when it’s over, mmh

تو میتونی هر وقت که خواستی تمومش کنی بهم بگی

If the high was worth the pain

اگه به اوج رسیدیم ارزش درد رو داشت

Got a long list of ex-lovers

یه لیست بلند بالا از دوستامو دارم

They’ll tell you I’m insane

اونا بهت میگن که من دیوونم

‘Cause you know I love the players

چون میدونی من اینجور آدما رو دوس دارم

And you love the game

و تو هم از “بازی کردن” خوشت میاد

‘Cause we’re young and we’re reckless

چون ما جوون و بی کله ایم

We’ll take this way too far

ما این روش رو طولانی پیش میگیریم

It’ll leave you breathless

این کار تورو مشتاقانه نگه میداره

Or with a nasty scar

یا با یه زخم کثیف

Got a long list of ex-lovers

یه لیست بلند بالا از دوستامو دارم

They’ll tell you I’m insane

اونا بهت میگن که من دیوونم

But Ive got a blank space, baby

اما من یه فضای خالی تو لیستم دارم، عزیزم

And I’ll write your name

و اسم تورو توش مینویسم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید