مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Hey Boy از sia با متن و ترجمه

بازدید 853

Hey boy

هی (سلام) پسر

Whatcha got for me, whatcha got in store?

واسه من چی داری، تو مغازه برام چی داری؟

Hey boy

هی (سلام) پسر

Damn youre so s–y, got me wanting more (Yeah)

لعنتی تو خیلی جذاب هستی، منو بیشتر جذب خودت کردی (آره)

Not going to be single, not tonight

قرار نیست مجرد باشه، امشب هم نیست

Am I going to be single all my life?

من قراره کل زندگیم مجرد باشم؟

I want you to stop and come on by

ازت میخوام که بس کنی و بیای

’cause you know what us single women like (Oh)

چون میدونی ما زنای مجرد چیو دوست داریم (آره)

Hey boy, wont you come, come around town

هی پسر، تو نمیای دور شهر

Hey, hey boy (Oh)

هی، هی پسر (اوه)

Hey boy, better run, better run now

هی پسر، بهتره فرار کنی، بهتره همین الان فرار کنی

I say “Hey boy” (Oh)

من میگم هی پسر (اوه)

When you pull up, pull up, pull up

وقتی بلند میشی، بکش بالا، بکش بالا

In your hoopty ride boy, ok boy (Oh)

توی ماشین قراضه سواری بگیر پسر، باشه پسر؟

Hey boy, better run, better run now

هی پسر، بهتره فرار کنی، بهتره همین الان فرار کنی

I say “Hey boy” (Hey boy)

من میگم هی پسر (هی پسر)

Hey boy, when I get with you

هی پسر، وقتی با توام (با تو میام)

My heart is satisfied

قلبم راضیه

Oh yeah boy, when I get with you

اوه، آره، پسر، وقتی با تو بودم

All I need is one night

تنها چیزی که نیاز دارم یه شبه

Not going to be single, not tonight

قرار نیست مجرد باشه، امشب هم نیست

Am I going to be single all my life?

من قراره کل زندگیم مجرد باشم؟

I want you to stop and come on by

ازت میخوام که بس کنی و بیای

’cause you know what us single women like (Oh)

چون میدونی ما زنای مجرد چیو دوست داریم (آره)

Hey boy, won’t you come, come around town

هی پسر، تو نمیای دور شهر

Hey, hey boy (Oh)

هی، هی پسر (اوه)

Hey boy, better run, better run now

هی پسر، بهتره فرار کنی، بهتره همین الان فرار کنی

I say “Hey boy” (Oh)

من میگم هی پسر (اوه)

When you pull up, pull up, pull up

وقتی بلند میشی، بکش بالا، بکش بالا

In your hoopty ride boy, ok boy (Oh)

توی ماشین قراضه سواری بگیر پسر، باشه پسر؟

Hey boy, better run, better run now

هی پسر، بهتره فرار کنی، بهتره همین الان فرار کنی

I say “Hey boy” (Oh)

من میگم هی پسر (اوه)

Hey boy whatcha got for me, whatcha got in store?

هی پسر، واسه من چی داری، تو مغازه برام چی داری؟

(Oh)

اوه

Hey boy whatcha got for me, whatcha got in store?

هی پسر، واسه من چی داری، تو مغازه برام چی داری؟

Hey Boy

هی پسر

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید