مجله علمی تفریحی بیبیس
0

شعر “مست و هوشیار” پروین اعتصامی با ترجمه انگلیسی

بازدید 789

The Drunk and Sober(mast va hoshyar)

محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت

The constable encountered a drunk man and gripped his collar

مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست

the drunk admonished him: o my friend it is a shirt not a bridle

گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان میروی

He said you are drunk for that reason you are staggering

گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست

he replied it is not the offence of walking; the road is not even

گفت: میباید تو را تا خانهٔ قاضی برم 

He said I should take you to the house of the judge

گفت: رو صبح آی، قاضی نیمه‌شب بیدار نیست

he replied go and come at the morn for the judge is not awake at midnight

گفت: نزدیک است والی را سرای، آنجا شویم

He said the house of governor is at nearby let’s go there,

گفت: والی از کجا در خانهٔ خمار نیست

he replied how do you know that the governor is not in the house of wine seller

گفت: تا داروغه را گوئیم، در مسجد بخواب

He said stay in the mosque to summon the chief cop;

گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست

He said stay in the mosque to summon the chief cop;

گفت: دیناری بده پنهان و خود را وارهان

He said rescue yourself clandestinely by paying a gold coin,

گفت: کار شرع، کار درهم و دینار نیست

he replied the canonical issues have no business to silver and gold coin

گفت: از بهر غرامت، جامه‌ات بیرون کنم

He said as a compensation I take out you garment,

گفت: پوسیدست، جز نقشی ز پود و تار نیست

he replied it is worn out and is not but an image of warp and woof

گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه

He said you are drunk so you have not noticed that your hat is fallen;

گفت: در سر عقل باید، بی کلاهی عار نیست

he replied losing hat is not disgrace, head needs reason

گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بیخود شدی

He said you have imbibed wine a lot for this reason you are unconscious in this way,

گفت: ای بیهوده‌گو، حرف کم و بسیار نیست

he replied; o the man of idle talking the issue is not the amount either a little or a lot

گفت: باید حد زند هشیار مردم، مست را

He said the sober people should scourge the drunk people,

گفت: هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست

he replied find a sober man, no one here is sober

شاعر: پروین اعتصامی

Artist: Parvin Etesami

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید