مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ One Whole Day از Liam Payne و Dixie D’Amelio با متن و ترجمه

بازدید 754

Turned on the lights

چراغ های ماشینو روشن کردم

Party was over so I said my goodbyes

مهمونی تموم شده و من خداحافظیمو کردم

Stepped out the car and you were waiting outside

تو بیرون منتظر بودی و من از ماشین اومدم بیرون

Gave you my coat ’cause I could see that you were cold

کتمو بهت دادم چون دیدم تو سردته 

The driver messaged that he is stuck in the snow

رانندت پیام داد که تو برف گیر کرده

I said there is no way I’m not walking you home

من گفتم هیچ راهی نداره که من تو رو به خونه نرسونم

Next thing you know we were drying our clothes

چیز بعدی که یادته اینه که ما داشتیم لباسامونو خشک میکردیم

But I didn’t mean to get you in trouble

اما من نمیخواستم تو رو تو دردسر بندازم

Now we’re on the naughty list

حالا ما در لیست بدها هستیم

Must’ve been the way we kissed

احتمالا به خاطر جوریه که داشتیم همدیگه رو میبوسیدیم

Santa saw the things we did

سانتا کارایی که ما کردیمو دید 

And put us on the naughty list (Oh)

و اسم ما رو در لیست بدها قرار داد

Undernеath the mistletoe (Mistlеtoe)

زیر درخت کریسمس

We were supposed to take it slow

ما باید آرومتر پیش میرفتیم

Baby, you’re my favorite gift

عزیزم تو هدیه مورد علاقه منی

Now we’re on the naughty list (Yeah)

حالا ما در لیست بدها هستیم

Under the tree

زیر درخت

It’s Christmas morning and there is nothing to see

صبح کریسمسه و جایی رو نمیشه دید (برف همه جا رو پوشونده و جایی قابل رویت نیست)

One hundred messages like “Where have you been?”

صدتا مسیج به گوشیم اومده که ” کجایی

No, I don’t wanna but it’s time for me to go

نه، نمیخوام برم اما انگار حالا وقتشه که برم

My driver messaged that he is stuck in the snow (In the snow)

رانندم پیام داده که تو برف گیر کرده

He said there is no way that I am letting you go (Oh)

اون پسر بهم گفت اصلا نمیذارم از پیشم بری

Next thing you know we were drying our clothes (Oh)

چیز بعدی که یادته اینه که ما داشتیم لباسامونو خشک میکردیم

And I know you meant to get me in trouble

و من میدونم تو میخوای منو تو دردسر بندازی

Now we’re on the naughty list

حالا ما در لیست بدها هستیم

Must’ve been the way we kissed

احتمالا به خاطر جوریه که داشتیم همدیگه رو میبوسیدیم

Santa saw the things we did

سانتا کارایی که ما کردیمو دید 

And put us on the naughty list (Put us, yeah)

و اسم ما رو در لیست بدها قرار داد

Undernеath the mistletoe

زیر درخت کریسمس

We were supposed to take it slow

ما باید آرومتر پیش میرفتیم

Baby, you’re my favorite gift

عزیزم تو هدیه مورد علاقه منی

Now we’re on the naughty list 

حالا ما در لیست بدها هستیم

Three-six-five days (Oh, yeah)

سیصدو شصتو پنج روزه که

You’re at my place (Oh, yeah)

تو در خونه منی

We’ll misbehave

ما با هم کارای بدی میکنیم

With kisses like snowflakes all over your body (All over your body)

بابوسه هایی که مثل دونه برفه روی کل بدن تو

Three-six-five days (Oh)

سیصدو شصتو پنج روزه که

You’re at my place (You’re at my)

تو در خونه منی

We’ll misbehave

ما با هم کارای بدی میکنیم

With kisses like snowflakes all over your body

بابوسه هایی که مثل دونه برفه روی کل بدن تو

Now we’re on the naughty list

حالا ما در لیست بدها هستیم

Mustve been the way we kissed

احتمالا به خاطر جوریه که داشتیم همدیگه رو میبوسیدیم

Santa saw the things we did

سانتا کارایی که ما کردیمو دید 

And put us on the naughty list

و اسم ما رو در لیست بدها قرار داد

Undernеath the mistletoe

زیر درخت کریسمس

We were supposed to take it slow

ما باید آرومتر پیش میرفتیم

Baby, youre my favorite gift

عزیزم تو هدیه مورد علاقه منی

Now we’re on the naughty list 

حالا ما در لیست بدها هستیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید