مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ One Whole Day از Dixie D’Amelio و Wiz Khalifa با متن و ترجمه

بازدید 1051

We’d be laying in my bed
ما میخواستیم توی تخت خواب من دراز بکشیم

And you’d randomly get up and leave
ولی تو به طور تصادفی بلند میشی و میری

You would make a lot of time
تو زمان زیادی رو میزاری

For anyone other than me
برای هرکسی غیر از من

The more that I gave, the more you held back
هر چی که اون بهت دادم بیشتر از اون بوده

Now I am emotionally starved
حالا من از نظر احساسی و روحی دارم گرسنگی (کمبود احساسات) می‌کشم

You’re stuck on your ex, you’re stuck in the past
تو به دوست سابقت گیر کردی، تو توی گذشته گیر کردی

Truth is that you really broke my heart
حقیقت اینه که تو واقعا قلبم رو شکستی

For one day, one day
برای یک روز، یک روز

I was really, really, really, really sad
من واقعا، واقعا، واقعا ناراحت بودم

For one day, one whole day
برای یک روز، یک روز کامل

I missed you really, really, really, really bad
من واقعا، واقعا، واقعا خیلی بد دلم برات تنگ شده بود

And a single tear trickled down my face
و بخاطرت یه قطره اشک از صورتم ریخت (گریه کردم)

While I threw your s–t in the fireplace
وقتی که من شت تو رو توی شومینه پرت کردم

I was really, really, really, really sad
من واقعا، واقعا، واقعا خیلی ناراحت بودم

For one day, one whole day
برای یک روز، یک روز کامل

I woke up and it was strange (I woke up and it was strange)
بیدار شدم و برام عجیب بود

All that I felt was relieved
از تمام احساسی که داشتم (چیزی که حس می‌کردم) راحت شدم

No more feeling second best (No more feeling second best)
دیگه احساس بهتری نسبت به او نداشتم

I’m cringing at those memories
من توی اون خاطرات به خودم می پیچیدم

Like the time that you left me alone at the party
مثل زمانی که منو توی مهمونی تنها گذاشتی

When I didn’t even know anybody
وقتی که من حتی کسی رو نمی‌شناختم

Truth is that you really broke my heart
حقیقت اینه که تو واقعا قلبم رو شکستی

Really broke my heart
واقعا قلبم شکست

For one day, one day
برای یک روز، یک روز

I was really, really, really, really sad
من واقعا، واقعا، واقعا خیلی ناراحت بودم

For one day, one whole day
برای یک روز، یک روز کامل

I missed you really, really, really, really bad
من واقعا، واقعا، واقعا خیلی بد دلم برات تنگ شده بود

And a single tear trickled down my face
و بخاطرت یه قطره اشک از صورتم ریخت (گریه کردم)

While I threw your s–t in the fireplace
وقتی که من شت تو رو توی شومینه پرت کردم

I was really, really, really, really sad
من واقعا، واقعا، واقعا خیلی ناراحت بودم

For one day, one whole day
برای یک روز، یک روز کامل

One whole day, ah-ah, ah, ah
برای یک روز کامل، اه-اه، اه، اه

One whole day
برای یک روز کامل

One whole day, ah-ah, ah, ah (Okay)
برای یک روز کامل، اه-اه، اه، اه (باشه)

One whole day (One whole day)
برای یک روز کامل (برای یک روز کامل)

Break up, make up, I wake up, bake up
بهم بزن، بیدار شو، بیدار میشم، اونو بپز

Quit your cryin’, why you messin’ up your makeup?
دیگه گریه نکن، چرا داری آرایشت رو خراب می‌کنی؟

Late night, I stay up tryna get my money way up
دیر وقته، من بیدار می مونم تا پولم رو بگیرم

Soon as I do some wrong, you approach me the day of
به محض اینکه کار اشتباهی انجام بدم، تو به من نزدیک میشی

You tell me it’s over and you’re done and you can’t take no more
تو به من بگو که این کار تموم شده و دیگه نمی‌تونی تحمل کنی

You’re walking out the door and I’m here like “What you waitin’ for?”
تو داری از در میری بیرون و من اینجا هستم مثل چیزی که تو منتظرش هستی؟

Just tryna get the truth, I aint tryna be confrontational
فقط حقیقت رو بگو، من نمیتونم با اینا مقابله کنم

Before you make a decision, Ima just let you stay for (Uh)
قبل از اینکه تصمیم بگیری، من فقط اجازه دادم تو برای همیشه بمونی

For one day (Yeah), one day
برای یک روز (آره)، یک روز

I was really, really, really, really sad
من واقعا، واقعا، واقعا خیلی ناراحت بودم

For one day, one whole day
برای یک روز، یک روز کامل

I missed you really, really, really, really bad
من واقعا، واقعا، واقعا خیلی بد دلم برات تنگ شده بود

And a single tear trickled down my face
و بخاطرت یه قطره اشک از صورتم ریخت (گریه کردم)

While I threw your s–t in the fireplace
وقتی که من شت تو رو توی شومینه پرت کردم

I was really, really, really, really sad
من واقعا، واقعا، واقعا خیلی ناراحت بودم

For one day, one whole day
برای یک روز، یک روز کامل

One whole day, ah-ah, ah, ah (It’s young Khalifa, man)
برای یک روز کامل، اه-اه، اه، اه (این جوون خلیفاس، مرد)

One whole day
برای یک روز کامل

One whole day, ah-ah, ah, ah (I’m tryna make you plain)
برای یک روز کامل، اه-اه، اه، اه (من تو رو کاملا روشنت میکنم)

One whole day (One whole day)
برای یک روز کامل (برای یک روز کامل)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.