مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ strip that down از Liam Payne با متن و ترجمه

بازدید 1238

You know, I’ve been taking some time
میدونی من زیادی طولش دادم ( وقت تلف کردم)

And I’ve been keeping to myself (self)
و این موضوع رو پیش خودم نگه داشتم

I had my eyes up on the prize
چشامو رو جایزه نگه داشتم

Ain’t watching anybody else
هیچ کس دیگه رو نگاه نمیکنم

You know, I’ve been taking some time
میدونی من زیادی طولش دادم ( وقت تلف کردم)

And I’ve been keeping to myself (self)
و این موضوع رو پیش خودم نگه داشتم

I had my eyes up on the prize
چشامو رو جایزه نگه داشتم

Ain’t watching anybody else
هیچ کس دیگه رو نگاه نمیکنم

But your love, it hit me hard, girl
اما عشق تومنو شدیدا تحت تاثیر قرار می ده

Yeah, you’re bad for my health
آره تو برا سلامتیم ضرر داری

I love the cards, that I’ve been dealt
میدونی که من عاشق اینم که از شرایط موجود نهایت استفاده رو ببرم

Do you feel the same as well?
توهم مثل من فکر میکنی؟

You know, I used to be in 1D (now I’m out, free)
میدونی که، قبلنا تو وان دی بودم، اما الان بیرونم، آزادم

People want me for one thing (that’s not me)
مردم منو بخاطر یه چیز میخوان، اون چیز من نیستم

I’m not changing, the way, that I (used to be)
من مسیر قبلیمو تغییر ندادم

I just wanna have fun and (get rowdy)
فقط میخوام حالشو ببرم و سروصدا راه بندازم

One Coke and Bacardi (sippin’ lightly)
بارادی و کوک رو آروم مزه مزه کنم

When I walk inside the party (girls on me)
وقتی وارد مهمونی میشم دخترا از سر وکولم بالا میرن

F1 type Ferrari (6 gear speed)
فراری مدل اف یک،که شیش دنده ایه

Girl, I love it when your body (grinds on me)
Oh yeah
عاشق وقتیم که بدنت داره میرقصه

You know, I love it, when the music’s loud
میدونی که، من عاشق وقتیم که صدای موزیک بلنده

But c’mon, strip that down for me, baby
اما یالا دختر، لباساتو برام دربیار

Now there’s a lot of people in the crowd
حالا مردم زیادی تو این جمع هستن

But only you can dance with me
اما فقط تو میتونی باهام برقصی

So put your hands on my body
پس دستات رو، رو بدنم بزار

And swing that round for me, baby (swing)
و اون گردی رو بچرخون)

You know, I love it when the music’s loud
میدونی که، من عاشق وقتیم که صدای موزیک بلنده

But c’mon, strip that down for me (yeah, yeah, yeah, yeah)
Oh, strip that down, girl
لباساتو برام دربیار، لباساتو درش بیار

Love when you hit the ground, girl (yeah, yeah, yeah, yeah)
من عاشق وقتیم که میخوری زمین، ذختر (آره)

Oh, strip that down, girl
لباساتو درش بیار

Love, when you hit the groundVerse 2: Liam Payne]
عاشق وقتیم که میخوری زمین

تکرار کورس آهنگ

You know, that since the day, I met you
میدونی، ازروزی که تورو دیدم

Yeah, you swept me off my feet
همه جوره عقل و هوشمو از دست دادم

You know, that I don’t need no money
میدونی که، به هیچ پولی احتیاج ندارم

When your love is beside me
وقتی که عشقت کنارم باشه

Yeah, you opened up my heart
آره، تو قلب منو باز میکنی

And then you threw away the key
و بعدکلیدشو پرت کردی اونور

Girl, now it’s just you and me
دختر، حالافقط من و توییم

And you don’t care ’bout, where I’ve been
و جایی که من قبلا توش بودم برات مهم نیست

You know, I’ve been taking some time
میدونی من زیادی طولش دادم ( وقت تلف کردم)

And I’ve been keeping to myself (self)
و این موضوع رو پیش خودم نگه داشتم

I had my eyes up on the prize
چشامو رو جایزه نگه داشتم

Ain’t watching anybody else
هیچ کس دیگه رو نگاه نمیکنم

You know, I’ve been taking some time
میدونی من زیادی طولش دادم ( وقت تلف کردم)

And I’ve been keeping to myself (self)
و این موضوع رو پیش خودم نگه داشتم

I had my eyes up on the prize
چشامو رو جایزه نگه داشتم

Ain’t watching anybody else
هیچ کس دیگه رو نگاه نمیکنم

But your love, it hit me hard, girl
اما عشق تومنو شدیدا تحت تاثیر قرار می ده

Yeah, you’re bad for my health
آره تو برا سلامتیم ضرر داری

I love the cards, that I’ve been dealt
میدونی که من عاشق اینم که از شرایط موجود نهایت استفاده رو ببرم

Do you feel the same as well?
توهم مثل من فکر میکنی؟

You know, I used to be in 1D (now I’m out, free)
میدونی که، قبلنا تو وان دی بودم، اما الان بیرونم، آزادم

People want me for one thing (that’s not me)
مردم منو بخاطر یه چیز میخوان، اون چیز من نیستم

I’m not changing, the way, that I (used to be)
من مسیر قبلیمو تغییر ندادم

I just wanna have fun and (get rowdy)
فقط میخوام حالشو ببرم و سروصدا راه بندازم

One Coke and Bacardi (sippin’ lightly)
بارادی و کوک رو آروم مزه مزه کنم

When I walk inside the party (girls on me)
وقتی وارد مهمونی میشم دخترا از سر وکولم بالا میرن

F1 type Ferrari (6 gear speed)
فراری مدل اف یک،که شیش دنده ایه

Girl, I love it when your body (grinds on me)
Oh yeah
عاشق وقتیم که بدنت داره میرقصه

You know, I love it, when the music’s loud
میدونی که، من عاشق وقتیم که صدای موزیک بلنده

But c’mon, strip that down for me, baby
اما یالا دختر، لباساتو برام دربیار

Now there’s a lot of people in the crowd
حالا مردم زیادی تو این جمع هستن

But only you can dance with me
اما فقط تو میتونی باهام برقصی

So put your hands on my body
پس دستات رو، رو بدنم بزار

And swing that round for me, baby (swing)
و اون گردی رو بچرخون

You know, I love it when the music’s loud
میدونی که، من عاشق وقتیم که صدای موزیک بلنده

But c’mon, strip that down for me (yeah, yeah, yeah, yeah)
Oh, strip that down, girl
لباساتو برام دربیار، لباساتو درش بیار

Love when you hit the ground, girl (yeah, yeah, yeah, yeah)
من عاشق وقتیم که میخوری زمین، دختر(آره)

Oh, strip that down, girl
لباساتو درش بیار

Love, when you hit the groundVerse 2: Liam Payne]
عاشق وقتیم که میخوری زمین

تکرار کورس آهنگ

You know, that since the day, I met you
میدونی، ازروزی که تورو دیدم

Yeah, you swept me off my feet
همه جوره عقل و هوشمو از دست دادم

You know, that I dont need no money
میدونی که، به هیچ پولی احتیاج ندارم

When your love is beside me
وقتی که عشقت کنارم باشه

Yeah, you opened up my heart
آره، تو قلب منو باز میکنی

And then you threw away the key
و بعدکلیدشو پرت کردی اونور

Girl, now its just you and me
دختر، حالافقط من و توییم

And you don’t care ’bout, where I’ve been
و جایی که من قبلا توش بودم برات مهم نیست

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید