مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Dark Horse از Katy Perry با متن و ترجمه

Yeah, ya’ll know what it is

آره، میدونی چیه

Katy Perry, Juicy J

کیتی پری، جوسی جی

Uh-huh, let’s rage!

آه-هاه، بریم برای ریج (بیا خشمگین بشیم)

I knew you were

من میدونستم که تو

You were gonna come to me

تو میخواستی پیش من بیای

And here you are

و تو اینجایی

But you better choose carefully

ولی بهتره با دقت انتخاب کنی

‘Cause I am capable of anything

چون من توانایی هر چیزی رو دارم

Of anything and everything

هر چیز و همه چیز

Make me your Aphrodite

منو افرودایت خودت کن (الهه عشق و زیبایی یونان باستان)

Make me your one and only

من رو به تنها دوستت تبدیل کن (فقط عاشق من باش)

But don’t make me your enemy

ولی من رو دشمن خودت نکن

Your enemy, your enemy

دشمن خودت، دشمن خودت

So you wanna play with magic

پس می خوای با جادو بازی کنی

Boy, you should know what you fallin’ for

پسر، باید بدونی داری وارد چه راهی میشی

Baby do you dare to do this?

عزیزم جرات انجامش رو داری؟

‘Cause I’m coming at you like a dark horse

چون من مثل اسب سیاه به طرفت میام (اسب سیاه اشاره به کسی داره که شانسی واسه پیروزی نداره)

Are you ready for, ready for

آیا آماده ای، آماده ی

A perfect storm, perfect storm

یه طوفان بزرگ، طوفان بزرگ هستی؟

‘Cause once youre mine, once you’re mine

چون وقتی که مال من بشی

There’s no going back

هیچ راه برگشتی نیست

Mark my words

حرفای منو علامت بزن

This love will make you levitate

این عشق تو هوا شناورت میکنه

Like a bird, like a bird without a cage

مثل یک پرنده، پرنده ای بدون قفس

We’re down to earth

ما اومدیم پایین رو زمین

If you choose to walk away, don’t walk away

اگه رفتن رو انتخاب کردی، این راه رو نرو

It’s in the palm of your hand now baby

حالا همه چی تو کف دستای توئه (انتخاب با توئه)

It’s a yes or no, no maybe

یا آره است یا نه، شایدی وجود نداره

So just be sure before you give it all to me

پس فقط مطمئن شو قبل اینکه همه چیزو به من بسپاری

All to me, give it all to me

به من، همرو به من بدی

So you wanna play with magic

پس می خوای با جادو بازی کنی

Boy, you should know what you fallin’ for

پسر، باید بدونی داری وارد چه راهی میشی

Baby do you dare to do this?

عزیزم جرات انجامش رو داری؟

‘Cause I’m coming at you like a dark horse

چون من مثل اسب سیاه به طرفت میام (اسب سیاه اشاره به کسی داره که شانسی واسه پیروزی نداره)

Are you ready for, ready for

آیا آماده ای، آماده ی

A perfect storm, perfect storm

یه طوفان بزرگ، طوفان بزرگ هستی؟

‘Cause once you’re mine, once you’re mine

چون وقتی که مال من بشی

There’s no going back

هیچ راه برگشتی نیست

Oh, she’s a beast, I call her Karma

اوه، اون یک هیولاست، من سرنوشت صداش میکنم

She eat your heart out like Jeffrey Dahmer

او مثل Jeffrey Dahmer قلب تورو میخوره

Be careful, try not to lead her on

مراقب باشید، سعی نکنید اونو رهبری کنید

Shorty heart is on steroids

قلب کوچک روی استروئیدهاست

‘Cause her love is so strong

چون عشق اون خیلی قویه

You may fall in love when you meet her (meet her)

ممکنه عاشقش شی وقتی ملاقاتش میکنی

If you get the chance you better keep her (keep her)

اگه شانسشو داشتی بهتره نگهش داری

She’ll turn cold as a freezer (freezer)

اون به سردی فریزر خواهد بود

That fairy tale ending with a knight in shining armor

اون افسانه ی قدیمی با شوالیه ای تموم میشه که زره درخشان داره

She can be my Sleeping Beauty

اون میتونه زیبای خفته ی من باشه

I’m gon put her in a coma

من میخوام اونو بزارمش تو کما

Now I think I love her

حالا من فکر می کنم او را دوست دارم

Shorty so bad, sprung and I don’t care

ضعیف ، پررنگ و من اهمیتی نمیدم

She ride me like a roller coaster

او مثل ترن هوایی منو میچرخونه

Turn the bedroom into a fair (a fair)

اتاق خواب رو به نمایشگاه تبدیل میکنه

Her love is like a drug

عشق اون مثل مواد مخدر میمونه

I was tryna hit it and quit it

من سعی کردم ازش مصرف کنم و ترکش کنم (اشاره به جمله قبل)

But lil’ mama so dope

ولی لیل مامان خیلی میدونه

I messed around and got addicted

من اطرافش چرخیدم و معتادش شدم

So you wanna play with magic

پس می خوای با جادو بازی کنی

Boy, you should know what you fallin’ for

پسر، باید بدونی داری وارد چه راهی میشی

Baby do you dare to do this?

عزیزم جرات انجامش رو داری؟

‘Cause Im coming at you like a dark horse

چون من مثل اسب سیاه به طرفت میام (اسب سیاه اشاره به کسی داره که شانسی واسه پیروزی نداره)

Are you ready for, ready for (ready for)

آیا آماده هستی، آماده ی

A perfect storm, perfect storm (a perfect storm)

یه طوفان کامل، طوفان کامل

‘Cause once you’re mine, once you’re mine (mine)

چون وقتی که مال من بشی، مال من

There’s no going back

هیچ راه برگشتی نیست

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید