مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Forever از Justin Bieber با متن و ترجمه

Could you be here with me forever, ever, ever?

میتونی تا ابد با من اینجا باشی؟

Would you be here with me forever, ever, ever?

تو تا ابد با من میای اینجا؟

Wakin’ up all alone ain’t better, better, better

دیگه هیچ‌کس بهتر از این نمی شه، بهتر، بهتر، بهتر

Every time I go the wrong way, you turn me back around

(هر وقت که راه اشتباهی رو میرم، منو به اطرافت برگردون (نزار راه اشتباهی برم

Turn me back like woah-uh-woah, woah-oh-oh-oh-oh

منو برگردون مثل وو-او-وو، وو-اوه-اوه-آوا

Woah-uh-woah, forever, ever, ever, ever

وو-او-وو، وو-اوه-اوه-آوا، برای همیشه، همیشه، همیشه

Do you wanna look at me forever, ever, ever?

می خوای برای همیشه منو ببینی؟

Yeah, do you see us in Vegas pushin’ that Monte Carlo?

آره، توی لاس وگاس ما رو می‌بینی با مونت کارلو؟

Bet that money on baby, bet she don’t leave me, oh, no

روی عشقم شرط می بندم، شرط می بندم که منو ترک نمی کنه، اوه، نه

See them, he wears in the desert, look like a lake in the sand

اونا رو ببین، اون در بیابان می پوشه، مثل دریاچه ای در ماسه ست

Would you watch the sun burn out with me forever, ever, ever, ever?

(میخوای سوختن خورشید رو با من تماشا کنی برای همیشه؟ (اشاره به اینکه میخوای تا ابد با من زندگی کنی

You still intimidate me, keep me up on my toes now

تو هنوز منو میترسونی، همین الان منو سرپا نگه دار

Better man, what you made me, made me aware what I was missin’

مرد بهتری، چیزیه که منو ساختی، منو آگاه کرد که چه جیزی را از دست دادم

Been missin’ the way you give me envision, babe

یه چیزی رو که به من فکر کردی رو از دست دادم، عزیزم

Never thought I’d settle down, I can not lie to myself

هرگز فکر نمی‌کردم که سر و سامون بگیرم، نمیتونم به خودم دروغ بگم

I was busy focusin’ on bein’ by myself

من مشغول تمرکز روی خودم بودم

Set my feelings to the side they all got dusty on the shelf

احساساتم را به این طرف و آن طرف می‌اندازم، همه آن‌ها مثل روی قفسه کتاب گرد و غبار گرفته شده‌اند

You wiped them down when I had nothin left

(وقتی هیچی نداشتم همه رو پاک کردی (منظورش احساساتش هست

Could you be here with me forever, ever, ever?

میتونی تا ابد با من اینجا باشی؟

Would you be here with me forever, ever, ever?

تو تا ابد با من میای اینجا؟

Wakin’ up all alone ain’t better, better, better

دیگه هیچ‌کس بهتر از این نمی شه، بهتر، بهتر، بهتر

Every time I go the wrong way, you turn me back around

(هر وقت که راه اشتباهی رو میرم، منو به اطرافت برگردون (نزار راه اشتباهی برم

Turn me back like woah-uh-woah, woah-oh-oh-oh-oh

منو برگردون مثل وو-او-وو، وو-اوه-اوه-آوا

Woah-uh-woah, forever, ever, ever, ever

وو-او-وو، وو-اوه-اوه-آوا، برای همیشه، همیشه، همیشه

Do you wanna look at me forever, ever, ever?

می خوای برای همیشه منو ببینی؟

When you asked me if I cheated, I said never (No way)

(وقتی ازم پرسیدی آیا خیانت میکنم، من گفتم هرگز (به هیچ وجه

What are you willing to do to stay together (‘Gether)

تو برای کنار هم موندن چه کارایی رو انجام میدی؟

How many times we gonna break up ‘fore the summer?

چند باره قراره تابستون بهم بزنیم؟

How many times you gonna try to call my mother? (Brr)

چند بار سعی میکنی با مادرم تماس بگیری؟

Girl, you’re killin’ me

دختر، تو داری منو میکشی

I don’t wanna act like I can fix this (Fix it)

من نمیخوام طوری رفتار کنم که میتونم حلش کنم

I don’t wanna be the one that’s changed since Texas

من نمیخوام کسی باشم که از تگزاس تغییر کرده

Currency, it comes so naturally, but I can’t buy your love

پول، خیلی طبیعیه، ولی نمی تونم عشقتو بخرم

Could you be here with me forever, ever, ever?

میتونی تا ابد با من اینجا باشی؟

Would you be here with me forever, ever, ever?

تو تا ابد با من میای اینجا؟

Wakin’ up all alone ain’t better, better, better

دیگه هیچ‌کس بهتر از این نمی شه، بهتر، بهتر، بهتر

Every time I go the wrong way, you turn me back around

(هر وقت که راه اشتباهی رو میرم، منو به اطرافت برگردون (نزار راه اشتباهی برم

Turn me back like woah-uh-woah, woah-oh-oh-oh-oh

منو برگردون مثل وو-او-وو، وو-اوه-اوه-آوا

Woah-uh-woah, forever, ever, ever, ever

وو-او-وو، وو-اوه-اوه-آوا، برای همیشه، همیشه، همیشه

Do you wanna look at me forever, ever, ever?

می خوای برای همیشه منو ببینی؟

I promise I’m gonna love you ’til my dying day

قول میدم تا روز مرگم دوستت داشته باشم

Wake up, your face in my chest, your favorite hiding place

از خواب بیدار شو، صورتت روی سینه منه، مکان مخفی مورد علاقت

The roof is gone as we’re driving out the private gate

سقف از بین رفته همون طور که ما در حال بیرون رفتن از دروازه خصوصی هستیم

Countin’ the stars with our last name on the license plate

ستاره ها را با نام خانوادگی ما در پلاک بشمارین

Whoa, oh, oh, oh

وو-اوه-اوه

I lied to myself ’bout trying to be here all alone

من در مورد تلاش کردن برای تنها بودن در اینجا به خودم دروغ گفتم

When I leave, its bye for now, it’s just never bye for long

وقتی من میرم، خداحافظی برای الانه، این خداحافظی اصلا برا مدت طولانی نیست

Set my feelings aside, let’s settle down

احساساتم رو کنار بذار، بیا آروم بشیم

Everytime I go the wrong way, you turn me back around

هر وقت من راه اشتباهی رو میرم، منو برگدون

Turn me back like woah-uh-woah, woah-oh-oh-oh-oh

منو برگردون مثل وو-او-وو، وو-اوه-اوه-آوا

Woah-uh-woah, forever, ever, ever, ever

وو-او-وو، وو-اوه-اوه-آوا، برای همیشه، همیشه، همیشه

Do you wanna look at me forever, ever, ever?

می خوای برای همیشه منو ببینی؟

Could you be here with me forever, ever, ever?

میتونی تا ابد با من اینجا باشی؟

Would you be here with me forever, ever, ever?

تو تا ابد با من میای اینجا؟

Wakin’ up all alone ain’t better, better, better

دیگه هیچ‌کس بهتر از این نمی شه، بهتر، بهتر، بهتر

Every time I go the wrong way, you turn me back around

(هر وقت که راه اشتباهی رو میرم، منو به اطرافت برگردون (نزار راه اشتباهی برم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید