مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Get me از Justin Bieberi با متن و ترجمه

You know you can call me if you need someone

میدونی میتوی هر وقت که نیاز به کسی داشتی به من زنگ بزنی

I’ll pick up the pieces if you come undone

من تکه های تو رو بر میدارم اگه ناتموم موندی

Painting stars up on your ceiling ’cause you

روی سقفت ستاره میکشم چون تو

Wish that you could find some feeling, yeah, you

آرزو میکنی که ای کاش میتونستی کمی احساس پیدا کنی، آره تو

You know you can call me if you need someone

میدونی میتوی هر وقت که نیاز به کسی داشتی به من زنگ بزنی

I need you to hold on

من ازت میخوام صبر کنی

Heaven is a place not too far away

بهشت جای خیلی دوری نیست

We all know I should be the one to say we all make mistakes (We all make mistakes)

ما هممون میدونیم من باید اون شخصی باشم که میگه همه ما اشتباهاتی میکنیم

Take my hand and hold on

دست منو بگیر و صبر کن

Tell me everything that you need to say

تمام چیزهایی که تو دلته رو بهم بگو

‘Cause I know how it feels to be someone

چون من میدونم چه حسی داره آدمی باشی که

Feels to be someone who loses their way

چه حسی داره آدمی باشی که راهشو گم کرده

You’re looking for answers in a place unknown

تو در مکان نامعلومی دنبال جواب هایی هستی

You need the connection but you can’t get close (Cant get close)

تو نیاز به ارتباط گرفتن داری اما نمیتونی نزدیک بشی

Painting stars up on your ceiling ’cause you

روی سقفت ستاره میکشم چون تو

Wish that you could find some feeling, yeah, you

آرزو میکنی که ای کاش میتونستی کمی احساس پیدا کنی، آره تو

You know you can call me if you need someone

میدونی میتوی هر وقت که نیاز به کسی داشتی به من زنگ بزنی

I need you to hold on (Hold on)

من ازت میخوام صبر کنی

Heaven is a place not too far away

بهشت جای خیلی دوری نیست

We all know I should be the one to say we all make mistakes (We all make mistakes)

ما هممون میدونیم من باید اون شخصی باشم که میگه همه ما اشتباهاتی میکنیم

Take my hand and hold on

دست منو بگیر و صبر کن

Tell me everything that you need to say

تمام چیزهایی که تو دلته رو بهم بگو

‘Cause I know how it feels to be someone

چون من میدونم چه حسی داره آدمی باشی که

Feels to be someone who loses their way

چه حسی داره آدمی باشی که راهشو گم کرده

Midnight ’til morning

نیمه شب تا صبح

Call if you need somebody

اگه به کسی نیاز داشتی بهم زنگ بزن

I will be there for you (I will be there for you)

من اونجا در کنارت خواهم بود (من اونجا در کنارت خواهم بود)

Midnight ’til morning

نیمه شب تا صبح

Call if you need somebody

اگه به کسی نیاز داشتی بهم زنگ بزن

I will be there for you

من اونجا در کنارت خواهم بود

I need you to hold on

من ازت میخوام صبر کنی

Heaven is a place not too far away

بهشت جای خیلی دوری نیست

We all know I should be the one to say we all make mistakes (We all make mistakes)

ما هممون میدونیم من باید اون شخصی باشم که میگه همه ما اشتباهاتی میکنیم

Take my hand and hold on (Oh, oh, ooh-woah, ooh-woah, oh)

دست منو بگیر و صبر کن (اوه، اوه، اووو-وااوه، اووو-وااوه، اوه)

Tell me everything that you need to say

تمام چیزهایی که تو دلته رو بهم بگو

‘Cause I know how it feels to be someone

چون من میدونم چه حسی داره آدمی باشی که

Feels to be someone who loses their way

چه حسی داره آدمی باشی که راهشو گم کرده

Midnight ’til morning

نیمه شب تا صبح

Call if you need somebody

اگه به کسی نیاز داشتی بهم زنگ بزن

I will be there for you (Oh yeah, yeah)

من اونجا در کنارت خواهم بود (اوه اره، اره)

Midnight til morning

نیمه شب تا صبح

Call if you need somebody

اگه به کسی نیاز داشتی بهم زنگ بزن

I will be there for you

من اونجا در کنارت خواهم بود

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.