مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ In The Morning از Jennifer Lopez با متن و ترجمه

If you love me

اگه واقعا دوستم داری (عاشقمی)

Say it in the morning

اول صبح اون عشقتو بهم ابراز کن

Not just in the evening

فقطم بعد از ظهرا عشق و علاقتو بهم ابراز نکن

Only when you want my body

وقتایی که منو فقط به خاطر جسمم میخوای

Want my body

جسمم رو میخوای؟

Sweet little white lies

دروغای کوچولوی شیرین مصلحتی که دل میشینن

Your sweet little white lies

دروغ‌های کوچک و شیرین مصلحتی تو

Leave a bad taste in my mouth

مزه دهن منو تلخ میکنن

Your taste in my mouth (Come on)

مزه تو توی دهنمه (مزه تو به کام منه) (بجنب)

Queen in the night time

شب ها مثل یه ملکه هستم

Black dress with white w–e

یه لباس سیاه تنمه و یه نوشیدنی سفید توی دستم

Mess it up, watch it fall down

اونو خرابش کن، بشین و نابود شدن و سقوطش رو ببین

When you watch it fall down

وقتی که نابود شدن و سقوطش رو میبینی

You tell I’m a real one, I’m the right one

تو بهم میگی من اونی هستم که واقعا میخوای، بهم میگی من مناسب ترین آدم برا توام

But only when you’re on one

ولی فقط موقعی که توی رابطه هستیم اینارو بهم میگی

You tell me that you need me, wanna see me

تو بهم میگی که به من نیاز داری، میخوای منو ببینی

But only when you want some, want some

ولی فقط وقت هایی که هوس دیدن منو کرده باشی، بعضی وقتا

Yeah, if you love mе

آره، اگه واقعا دوستم داری (عاشقمی)

Say it in the morning

اول صبح اون عشقتو بهم ابراز کن

Not just in the evеning

فقطم بعد از ظهرا عشق و علاقتو بهم ابراز نکن

Only when you want my body

وقتایی که منو فقط به خاطر جسمم میخوای

Want my body

جسمم رو میخوای؟

Baby, love me like you mean it

عزیزم، منو از ته دلت دوست داشته باش

Not just in the evening

فقط بعد از ظهرا عشق و علاقتو بهم ابراز نکن

Only when you want my body

وقتایی که منو فقط به خاطر جسمم میخوای

Want my body

جسمم رو میخوای؟

Na na na, na na na, ey

نا نا نا، نا نا نا، ای

Na na na, na na na, ey

نا نا نا، نا نا نا، ای

Hands cover my neck (Uh)

دستها گردن من را میپوشانند

Hold tight ’cause you’re obsessed

دستامو محکم بگیر چون عقده‌ای (وسواسی) شدی

Come get it in when you’re out

بیا واردش کن وقتی بیرون هستی

Get it in when you’re out

واردش کن وقتی بیرونی

Go down in the dim light

برو پایین در یک نور کمسو

You love it ’cause it’s so tight

تو دوست داری چون…

So you better lock it down

پس بهتره قفلش کنی

You know you better lock it down

میدونی بهتره قفلش کنی

You tell I’m a real one, I’m the right one

تو بهم میگی من اونی هستم که واقعا میخوای، بهم میگی من مناسب ترین آدم برا توام

But only when you’re on one

ولی فقط موقعی که توی رابطه هستیم اینارو بهم میگی

You tell me that you need me, wanna see me

تو بهم میگی که به من نیاز داری، میخوای منو ببینی

But only when you want some, want some

ولی فقط وقت هایی که هوس دیدن منو کرده باشی، بعضی وقتا

Yeah, if you love mе

آره، اگه واقعا دوستم داری (عاشقمی)

Say it in the morning

اول صبح اون عشقتو بهم ابراز کن

Not just in the evеning

فقطم بعد از ظهرا عشق و علاقتو بهم ابراز نکن

Only when you want my body

وقتایی که منو فقط به خاطر جسمم میخوای

Want my body

جسمم رو میخوای؟

Baby, love me like you mean it

عزیزم، منو از ته دلت دوست داشته باش

Not just in the evening

فقط بعد از ظهرا عشق و علاقتو بهم ابراز نکن

Only when you want my body

وقتایی که منو فقط به خاطر جسمم میخوای

Want my body

جسمم رو میخوای؟

Na na na, na na na, ey (x3)

نا نا نا، نا نا نا، ای

Only when you want my body

وقتایی که منو فقط به خاطر جسمم میخوای

Want my body

جسمم رو میخوای؟

Na na na, na na na, ey (Ooh)

نا نا نا، نا نا نا، ای (اووه)

Na na na, na na na, ey (Na na na)

نا نا نا، نا نا نا، ای (نا نا نا)

Na na na, na na na, ey

نا نا نا، نا نا نا، ای

Only when you want my body

وقتایی که منو فقط به خاطر جسمم میخوای

Want my body

جسمم رو میخوای؟

Sweet little white lies

دروغای کوچولوی شیرین مصلحتی که دل میشینن

Your sweet little white lies

دروغ‌های کوچک و شیرین مصلحتی تو

Leave a bad taste in my mouth

مزه دهن منو تلخ میکنن

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, yeah

اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه-اوه، آره

If you love me (If you love me)

اگه واقعا دوستم داری (اگه واقعا عاشقمی)

Say it in the morning (Say it in the)

اول صبح اون عشقتو بهم ابراز کن (بگو ببینم)

Not just in the evening (Ooh)

فقطم بعد از ظهرا عشق و علاقتو بهم ابراز نکن (اووه)

Only when you want my body

وقتایی که منو فقط به خاطر جسمم میخوای

Want my body

جسمم رو میخوای؟

Baby, love me like you mean it (Like you mean it)

عزیزم، منو از ته دلت دوست داشته باش (منظورت اینه که)

Not just in the evening

فقط هم بعد از ظهرا عشق و علاقتو بهم ابراز نکن

Only when you want my body

وقتایی که منو فقط به خاطر جسمم میخوای

Want my body, yeah

جسمم رو میخوای؟، آره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید