مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ India از INNA و Play & Win با متن و ترجمه

بازدید 1886

I hear you calling India
شنیدم هند را صدا میزنی

Welcome to India
به هند خوش اومدی

we don’t need nobody but India
تو به هیچ کس نیاز نداری به جز هند

She’s enough to make your body go wild
اون واست کافیه تا بدنتو وحشی کنه

I can live my life here right now.
من میتونم زندگیمو اینجا خوب کنم

It’s a little bit scandalous
این یه کمی رسوا کننده هست

But she lives her life a little bit dangerous
اما اون زندگیشو یکم خطرناک میگذرونه

Everybody in the club, can you handle us?
همه تو کلوپن، تو میتونی ما رو لمس کنی؟

I can live my life here right now.
من میتونم الان درست همینجا زندگی کنم

Oh, how I rock my body
اوه من بدنمو میچرخونم

Can you handle how I move?
آیاتو میتونی تکون خوردن منو لمس کنی

Are you feeling naughty?
آیا تو احساس شیطونی میکنی؟

I’m gonna hypnotize you
من میخوام هیپنوتیزت کنم

Are you ready for me?
تو واسه من آماده ای؟

And then you’ll never say no, no, no.
و اونموقع تو هیچوقت نمیگی نه نه نه

The sky is the limit
آسمان محدوده

I can fly, are you with me?
من میتونم پرواز کنم ، آیا تو با منی؟

Keep your eyes on your prize
چشم هات به ارزش هات باشه

And your mind of the time.
و حواست به وقت.

Uh baby, you know that you will never say no, no, no.
اوه عزیزم تو میدونی هیچوقت نمیخوای نه بگی

Uh, la la la la la la la la
I hear you calling Inndia.
میشنوم که هند رو صدا میزنی

Uh, la la la la la la la la
I hear you calling Inndia.
میشنوم که هند رو صدا میزنی

Oh, how I rock my body
اوه من بدنمو میچرخونم

Can you handle how I move?
میتونی تکون خوردن منو لمس کنی؟

Are you feeling naughty?
احساس شیطونی میکنی؟

I’m gonna hypnotize you
من میخوام هیپنوتیزت کنم

Are you ready for me?
تو واسه من آماده ای؟

And then you’ll never say no, no, no.
و اونموقع تو هیچوقت نمیگی نه نه نه

The sky is the limit
آسمان محدوده

I can fly, are you with me?
من میتونم پرواز کنم ، آیا تو با منی؟

Keep your eyes on your prize
چشم هات به ارزش هات باشه

And your mind of the time.
و حواست به زمان

Uh baby, you know that you will never say no, no, no.
اوه عزیزم تو میدونی هیچوقت نمیخوای نه بگی

Uh, la la la la la la la la
Uh, la la la la la la la la
Uh, la la la la la la la la
I hear you calling Inndia.
میشنوم که هند رو صدا میزنی

Uh, la la la la la la la la
Uh, la la la la la la la la
Uh, la la la la la la la la
I hear you calling Inndia.
میشنوم که هند رو صدا میزنی

Everybody stand up
همه ایستادن

I wanna se your hands up
میخوام ببینم دستاتو بالا بردی

I wanna see you move your body, girl don’t stop
من میخوام تکون خوردن بدنتو ببینم دختر صبر نکن

And if you’re balling’
و اگه تو رقاصی

Let me hear you callin’
بزار صداتو بشنوم

‘Cause we’ll be at the after party, ’till the morning.
چون ما میخوایم تا صبح توی پارتی باشیم

Everybody stand up
همه وایسادن

I wanna se your hands up
من میخوام ببینم دستاتو بالا بردی

I wanna see you move your body, girl don’t stop
من میخوام تکون خوردن بدنتو ببینم دختر صبر نکن

And if you’re balling’
و اگه تو رقاصی

Let me hear you callin’
بزار صداتو بشنوم

‘Cause we’ll be at the after party, ’till the morning.
چون ما میخوایم تا صبح توی پارتی باشیم.

Oh, how I rock my body
اوه من بدنمو میچرخونم

Can you handle how I move?
میتونی تکون خوردن منو لمس کنی؟

Are you feeling naughty?
احساس شیطونی میکنی؟

Im gonna hypnotize you
من میخوام هیپنوتیزت کنم

Are you ready for me?
تو واسه من آماده ای؟

And then you’ll never say no, no, no.
و اونموقع تو هیچوقت نه نمیگی نه نه نه

The sky is the limit
آسمان محدوده

I can fly, are you with me?
من میتونم پرواز کنم ، تو با منی؟

Keep your eyes on your prize
چشمات به ارزش هات باشه

And your mind of the time.
و حواست به زمان باشه

Uh baby, you know that you will never say no, no, no.
اوه عزیزم تو میدونی هیچوقت نمیخوای نه بگی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید