مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Radioactive از Imagine Dragons با متن و ترجمه

بازدید 301

I’m waking up to ash and dust

توی گَرد و غبار بیدار میشم

I wipe my brow and I sweat my rust

عرق و زنگ روی پیشونیم رو پاک میکنم

I’m breathing in, the chemicals

یکم مواد شیمیایی تنفس میکنم

I’m breaking in, shaping up, checking out on the prison bus

داره برام عادی میشه و تو ذهنم قالب میگیره نگاه کردن به اتوبوس زندانی ها

This is it, the apocalypse. Whoa

همینه ، قیامت. اووو

I’m waking up, I feel it in my bones

از خواب بیدار میشم، توی مغز استخونام احساسش می کنم

Enough to make my systems blow.

همین برای از هم پاشی سیستمم کافیه

Welcome to the new age, to the new age

به عصر نو خوش اومدی, عصر جدید

Whoa. Whoa. Radioactive. Radioactive

اووو. اووو. رادیو اکتیو. رادیو اکتیو

I raise my flags, don my clothes

پرچمم رو بالا میبرم، لباسام رو میپوشم

It’s a revolution I suppose

گمون کنم این یک انقلابِ

We’ll paint it red, to fit right in. Whoa

رنگ پرچممون رو قرمز میکنیم (پرچم قرمز نشانه اعتراضات)، تا به انقلابمون بخوره. اووو

I’m breaking in, shaping up, checking out on the prison bus

داره برام عادی میشه و تو ذهنم قالب میگیره نگاه کردن به اتوبوس زندانی ها

This is it, the apocalypse. Whoa

همینه ، قیامت. اووو

Im waking up, I feel it in my bones

بیدار میشم، توی مغز استخونام احساسش می کنم

Enough to make my systems blow.

همین برای از هم پاشی سیستمم کافیه

Welcome to the new age, to the new age

به عصر نو خوش اومدی, عصر جدید

Whoa. Whoa. Radioactive. Radioactive

اووو. اووو. رادیو اکتیو. رادیو اکتیو

All systems go, sun hasn’t died

همه سیستم به راه می افته در حالی که خورشید هنوز غروب نکرده

Deep in my bones, straight from inside

توی مغز استخونام، دقیقاً از درونشون

I’m waking up, I feel it in my bones

بیدار میشم، توی مغز استخونام احساسش می کنم

Enough to make my systems blow.

همین برای از هم پاشی سیستمم کافیه

Welcome to the new age, to the new age

به عصر نو خوش اومدی, عصر جدید

Whoa. Whoa. Radioactive. Radioactive

اووو. اووو. رادیو اکتیو. رادیو اکتیو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید