مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ I’m Fine از Ashe با متن و ترجمه

Woke up too early

خیلی زود بیدار شدم

Almost put salt in my coffee

کم مونده بود نمک بریزم تو کافیم

Oh, I thank God that you stopped me before that

اوه خداروشکر قبل اینکه این کارو بکنم تو جلومو گرفتی

Tripped over something

پام گیر کرد به یه چیزی

Spilled it all over your front seat

همش جلوی صندلی تو از دستم لیز خورد

Didn’t even say I’m sorry about that

حتی به خاطرش ازت معذرت خواهی هم نکردم

On and on its just more of the same

مکرارا این داره بدتر از قبل میشه

And even when you ask if I’m okay

و حتی وقتی تو ازم میپرسی آیا حالم خوبه

I try to say I’m fine (I’m fine)

من سعی میکنم بگم خوبم (من خوبم)

You don’t (You don’t)

تو نکن (نکن)

Believe (Believe me)

باور (باورم)

When I say Im alright (Alright)

وقتی میگم خوبم

You know (You know)

بدون (بدون)

I need you when I try to say I’m fine (I’m fine)

من بهت نیاز دارم وقتی سعی میکنم بگم خوبم (من خوبم)

You know (You know)

بدون (بدون)

It’s just (Because I)

این فقط به خاطر اینه که (چون من)

Cant admit when I’m sad (I’m sad)

نمیتونم بپذیرم وقتی ناراحتم (من ناراحتم)

But thank God (You know)

اما خداروشکر (بدون)

I need you when I try to say I’m fine

بهت نیاز دارم وقتی سعی میکنم بگم خوبم

I can hide from everyone еlse

من میتونم از همه قایم بشم

And they won’t bat an eyе

و اونا به روی خودشونم نمیارن

No, they never can tell

نه اونا هیچوقت نمیتونن بگن

When I’m falling apart on the inside

وقتی من دارم از درون داغونم

It gets so hard

خیلی سخت میشه

Keeping it up

سر پا بایستم

Keep your eyes down

چشماتو پایین نگه داری

Keep your chin up

سرتو بالا نگه داری

We all need someone there for us sometimes

ما بعضی وقتها به کسی نیاز داریم که کنارمون باشه

On and on its just more of the same

مکرارا این داره بدتر از قبل میشه

I get so lonely every day

من روز به روز دارم تنها تر میشم

Until you ask if I’m okay

تا وقتی که تو ازم میپرسی آیا حالم خوبه

I try to say I’m fine (I’m fine)

من سعی میکنم بگم خوبم (من خوبم)

You don’t (You don’t)

تو نکن (نکن)

Believe (Believe me)

باور (باورم)

When I say I’m alright (Alright)

وقتی میگم خوبم

You know (You know)

بدون (بدون)

I need you when I try to say I’m fine (I’m fine)

من بهت نیاز دارم وقتی سعی میکنم بگم خوبم (من خوبم)

You know (You know)

بدون (بدون)

It’s just (Because I)

این فقط به خاطر اینه که (چون من)

Can’t admit when I’m sad (I’m sad)

نمیتونم بپذیرم وقتی ناراحتم (من ناراحتم)

But thank God (You know)

اما خداروشکر (بدون)

I need you when I try to say I’m fine

بهت نیاز دارم وقتی سعی میکنم بگم خوبم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید