مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ i am still here از sia با متن و ترجمه

I’m fighting a battle

من دارم میجنگم

I’m fighting my shadow

من دارم با سایه ام میجنگم

Herd fears like they’re cattle

گله حیوانات وحشی جوری میترسن ک انگار حیوانات اهلین

I’m fighting a battle, yeah

من دارم میجنگم، آره

I’m fighting my ego

من دارم با غرورم میجنگم

Lost youth, where did we go wrong?

جوانی گمشده، کجا اشتباه کردیم؟

I’m fighting for me, though

من دارم برای خودم میجنگم اگرچه

I’m lighting the long way home

من دارم راه دور و درازی رو به خونه روشن میکنم

Oh, the past it haunted me

اوه، گذشته منو تعقیب می کرد

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past tormented me

اوه، گذشته منو شکنجه می کرد

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو می خواست

Oh, the past it haunted me

اوه، گذشته منو تعقیب می کرد

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past tormented me

اوه، گذشته منو شکنجه می کرد

But the battle was lost

ولی {اون=گذشته} در جنگ شکست خورد

‘Cause I’m still_here

اما من هنوز همینجام

I’m winning the war now

من دارم جنگو میبرم

I’m winning it all now

من دارم همه چیز رو برنده میشم

Watch tears while they fall down

اشکهارو میبینم در حالی که سرازیر می شن

I’m winning the war now

من دارم جنگو میبرم

I win against ego

من در مقابل غرور برنده میشم

Cast light on the shadow’s long

روی سایه ی بلند نور می اندازم

I’m winning from ego

من دارم از غرورم میبرم(برنده میشم)

I’m lighting the long way home

من دارم راه دور و درازی رو به خونه روشن میکنم( طی میکنم)

Oh, the past it haunted me

اوه، گذشته منو تعقیب می کرد

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past tormented me

اوه، گذشته منو شکنجه می کرد

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past it haunted me

اوه، گذشته منو تعقیب می کرد

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past tormented me

اوه، گذشته منو شکنجه می کرد

But the battle was lost

ولی {اون=گذشته} در جنگ شکست خورد

‘Cause I’m still_here

اما من هنوز همینجام

it’s hauntin’ me

اون داره تعقیبم میکنه

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past, it’s hauntin’ me

اوه، گذشته منو تعقیب می کنه

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past it’s hauntin’ me

اوه، گذشته منو تعقیب می کنه

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past tormented me

اوه، گذشته منو شکنجه می کرد

But the battle was lost

ولی {اون=گذشته} در جنگ شکست خورد

‘ Cause I’m still here

اما من هنوز همینجام

I’m fighting my ego

من دارم با غرور میجنگم

Lost youth, where did we go wrong?

جوانی گمشده، کجا اشتباه کردیم؟

I’m winning for me, though

اگرچه من دارم برای خودم برنده میشم

Oh, the past it haunted me

اوه، گذشته منو تعقیب می کرد

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past tormented me

اوه، گذشته منو شکنجه می کرد

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past it haunted me

اوه، گذشته منو تعقیب می کرد

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past tormented me

اوه، گذشته منو شکنجه می کرد

But the battle was lost

ولی {اون=گذشته} در جنگ شکست خورد

‘Cause I’m still_here

اما من هنوز همینجام

it’s hauntin’ me

اون منو تعقیب می کنه

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past its hauntin’ me

اوه، گذشته منو تعقیب می کنه

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past its hauntin’ me

اوه، گذشته منو تعقیب می کنه

Oh, the past it wanted me dead

اوه، گذشته منو مرده میخواست (میخواست که بمیرم)

Oh, the past tormented me

اوه، گذشته منو شکنجه می کرد

But the battle was lost

ولی {اون=گذشته} در جنگ شکست خورد

‘Cause I’m still_here

اما من هنوز همینجام

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید