مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ First Times از Ed Sheeran با متن و ترجمه

I thought it′d feel different, playin’ Wembley
فکر می‌کردم با بازی در ومبلی احساس متفاوتی می‌کنم

80 thousand singin′ with me
هشتا هزار نفر با من آواز خوندن

It’s what I’ve been chasin′ ′cause this is the dream
این همون چیزیه که من دنبال اون بودم، چون این یه رویاست

When it was all over, I cleared out the room
وقتی که همش تموم شد من اتاقو تمیز کردم

Grabbed a couple beers, just me and you
چند تا آبجو برداشتم، فقط من بودم و تو

Then we started talking the way that we do
بعد ما شروع کردیم به حرف زدن جوری که (همیشه) انجام میدیم

Ain’t it funny how the simplest things in life can make a man?
جالب نیست که چطور ساده ترین چیز ها تو زندگی یه مرد رو میسازه؟

Little moments that pass us by
لحظه های کوتاهی که از کنارمون میگذرن

Oh, but I remember
ولی من یادمه

The first kiss, the first night, the first song that made you cry
اولین بوسه، اولین شب، اولین آهنگی که باعث شد تو گریه کنی

The first drink, red wine, on a step in Brooklyn, I
اولین نوشیدنی شراب قرمز، روی یه پله تو بروکلین

Still feel the first fight, and we both made it out alive
من هنوز دعوای اولمون رو یادمه، ولی هر دو تا ازش نجات پیدا کردیم

And I can′t wait to make a million more first times
و من نمیتونم صبر کنم تا یه میلیون “بار اول” دیگه درست کنم

(Mmm, mmm)
امممم، اممممم

The greatest thing that I have achieved
بزرگ ترین چیز هایی که به دست آوردم

Was four little words, down on one knee
چهار تا کلمه کوچیکه روی یه زانو (خواستگاری)

You said, “Darling, are you jokin’?”, and I just said, “Please”
تو گفتی، “عزیزم، داری شوخی می‌کنی؟” و من فقط گفتم لطفا

Ain′t it funny how the simplest things in life can make a man?
جالب نیست که چطور ساده ترین چیز ها تو زندگی یه مرد رو میسازه؟

Little moments that pass us by
لحظه های کوتاهی که از کنارمون میگذرن

Oh, but I remember
ولی من یادمه

The first kiss, the first night, the first song that made you cry
اولین بوسه، اولین شب، اولین آهنگی که باعث شد تو گریه کنی

The first look in your eyes when I said “I love you”, I
اولین نگاه توی چشم هات وقتی گفتم: عاشقتم

Can still feel the butterflies from when we stumbled home that night
من هنوز میتونم اون هیجانو حس کنم، واسه وقتی که اون شب رفتیم خونه

I can’t wait to make a million more first times
و من نمیتونم صبر کنم تا یه میلیون “بار اول” دیگه درست کنم

(Mmm, mmm)
امممم، اممممم

Ain′t it funny how the simplest things in life can make a man?
جالب نیست که چطور ساده ترین چیز ها تو زندگی یه مرد رو میسازه؟

Little moments that pass us by
لحظه های کوتاهی که از کنارمون میگذرن

Oh, but I remember
ولی من یادمه

The first kiss, first night, first song that made you cry
اولین بوسه، اولین شب، اولین آهنگی که باعث شد تو گریه کنی

First dance in moonlight in your parents garden, I
اولین رقص زیر نور مهتاب توی باغ پدر و مادر تو

Cant wait to see everything that′s yet to be
نمی تونم صبر کنم تا همه چیزهایی رو که هنوز قرار است رو ببینیم

Our first child and then a million more first times
اولین بچه ما، و بعد یه میلیون اولین بار دیگه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید