مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ afterglow از Ed Sheeran با متن و ترجمه

بازدید 501

One, two

یک، دو

Stop the clocks, it’s amazing

ساعت ها (زمان) رو رها و متوقف کن، این لحظه شگفت انگیزه

You should see the way the light dances off your head

تو باید نحوه رقص نو رو از روی دور سرت رو ببینی

A million colours of hazel, golden and red

یک میلیون رنگ عسلی، طلایی و قرمز

Saturday morning is fading

صبح روز شنبه در حال محو شدنه (تموم شدن)

The sun’s reflected by the coffee in your hand

نور خورشید به وسیله قهوه توی دستای تو منعکس میشه

My eyes are caught in your gaze all over again

چشمای من دوباره گرفتار نگاه تو شدن (دوباره قفل نگاه تو شدم)

We were love dr–k, waiting on a miracle

ما عاشق از خود بی خودی بودیم و منتظر معجزه بودیم

Trying to find ourselves in the winter snow

موقعی که سعی میکردم خودم رو توی برف زمستون پیدا کنم

So alone in love like the world had disappeared

به این ترتیت تنها در این عشق مثل جهان، ناپدید شده بود

Oh, I won’t be silent and I won’t let go

اوه من سکوت نمیکنم و هدفم (تو رو) رها نمیکنم (من نخواهم رفت)

I will hold on tighter til the afterglow

من تا قبل از درخشش تو محکم تر میمونم

And we’ll burn so bright ’til the darkness softly clears

ما اونقدر روشن و درخشان میمونیم تا وقتی که تاریکی به آرومی روشن بشه

Oh, I will hold on to the afterglow

اوه، من اون رو بعد از درخشش و طلوع خورشید نگهش میدارم

Oh, I will hold on to the afterglow

اوه، من اون رو بعد از درخشش و طلوع خورشید نگهش میدارم

The weather outside’s changing

هوا در حال تغییر هستش

The leaves are buried under six inches of white

برگ ها زیر شش اینچ برف دفن میشن

The radio is playing, Iron & W–e

رادیو در حال پخشه، گرما و واین (نوشیدنی)

This is a new dimension

این یه بعد جدید هستش

This is a level where we’re losing track of time

این مرحله ایه که ما در اون زمان رو از دست میدیم

I’m holding nothing against it, except you and I

من هیچ مخالفتی ندارم، جز اینکه تو و من …

We were love dr–k, waiting on a miracle

ما عاشق از خود بی خودی بودیم و منتظر معجزه بودیم

Trying to find ourselves in the winter snow

موقعی که سعی میکردم خودم رو توی برف زمستون پیدا کنم

So alone in love like the world had disappeared

به این ترتیت تنها در این عشق مثل جهان، ناپدید شده بود

Oh, I won’t be silent and I won’t let go

اوه من سکوت نمیکنم و هدفم (تو رو) رها نمیکنم (من نخواهم رفت)

I will hold on tighter ’til the afterglow

من تا قبل از درخشش تو محکم تر میمونم

And we’ll burn so bright ’til the darkness softly clears

ما اونقدر روشن و درخشان میمونیم تا وقتی که تاریکی به آرومی روشن بشه

Oh, I will hold on to the afterglow (x3)

اوه، من اون رو بعد از درخشش و طلوع خورشید نگهش میدارم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید