مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Shape of You از Ed Sheeran با متن و ترجمه

The club isn’t the best place to find a lover

کلوپ جای مناسبی برای پیدا کردن معشوقه نیست

So the bar is where I go

پس بار جاييه كه من ميرم

Me and my friends at the table doing shots

با دوستهام دور میز میشینیم و نوشیدنی میزنیم

Drinking faster and then we talk slow

سریع مینوشیم و بعدش آهسته حرف میزنیم

Come over and start up a conversation with just me

بیا اینجا و فقط با خودم سر حرف رو باز کن

And trust me Ill give it a chance now

و باور کن اینبار دیگه از فرصت استفاده میکنم

Take my hand, stop! Put Van The Man on the jukebox

دستمو بگیر، صبر کن! آهنگ “ون د من” رو بذار

And then we start to dance, and now I’m singing like

بعدش شروع میکنیم به رقصیدن، و منم میخونم

Girl, you know I want your love

دختر میدونی که من عشقت رو میخوام

Your love was handmade for somebody like me

عشق تو برای آدمی مثل من ساخته شده

Come on now, follow my lead

حالا بیا، باهام همراهی کن

I may be crazy, don’t mind me, say

شاید من دیوونه باشم، ولی تو اهمیت نده، بگو

Boy, let’s not talk too much

پسر بیا زیاد حرف نزنیم

Grab on my waist and put that body on me

دستت رو بذار دور کمرم و خودت رو بهم نزدیک کن

Come on now, follow my lead

حالا بیا، باهام همراهی کن

Come—come on now, follow my lead

بیا، حالا بیا، باهام همراهی کن

Im in love with the shape of you

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

We push and pull like a magnet do

ما مثل آهنربا هم دیگه رو جذب و دفع میکنیم

Although my heart is falling too

هرچند قلبم هم داره عاشقت میشه

I’m in love with your body

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

And last night you were in my room

و تو دیشب توی اتاقم بودی

And now my bedsheets smell like you

و حالا ملافه های تختخوابم بوی عطرت رو میدن

Every day discovering something brand new

هر روز یه چیز تازه کشف میکنم

I’m in love with your body

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i (x3)

اوه، من، اوه، من، اوه، من

I’m in love with your body

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

Every day discovering something brand new

هر روز یه چیز تازه کشف میکنم

Im in love with the shape of you

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

One week in we let the story begin

یک هفته نگذشته قصه مون شروع میشه

We’re going out on our first date

برای اولین قرار عاشقانه مون میریم بیرون

But you and me are thrifty so go all you can eat

از اونجاییکه آدمهای صرفه جویی هستیم میریم یک رستوران بوفه آزاد

Fill up your bag and I fill up a plate

تو کیفت رو پر میکنی و منم بشقابم رو

We talk for hours and hours about the sweet and the sour

ساعت ها با هم در مورد چیزای تلخ و شیرین حرف میزنیم

And how your family is doin’ okay

و اينكه خانواده‌ات چيكار ميكنن

And leave and get in a taxi, we kiss in the backseat

بعدش میریم بیرون و سوار یه تاکسی میشیم، و روی صندلی عقب همدیگه رو …

Tell the driver make the radio play, and I’m singing like

و به راننده ميگيم راديو رو روشن کنه، و بعدش منم اینجوری میخونم

Girl, you know I want your love

دختر میدونی که من عشقت رو میخوام

Your love was handmade for somebody like me

عشق تو برای آدمی مثل من ساخته شده

Come on now, follow my lead

حالا بیا، باهام همراهی کن

I may be crazy, don’t mind me, say

شاید من دیوونه باشم، ولی تو اهمیت نده، بگو

Boy, lets not talk too much

پسر بیا زیاد حرف نزنیم

Grab on my waist and put that body on me

دستت رو بذار دور کمرم و خودت رو بهم نزدیک کن

Come on now, follow my lead

حالا بیا، باهام همراهی کن

Come—come on now, follow my lead

بیا، حالا بیا، باهام همراهی کن

I’m in love with the shape of you

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

We push and pull like a magnet do

ما مثل آهنربا هم دیگه رو جذب و دفع میکنیم

Although my heart is falling too

هرچند قلبم هم داره عاشقت میشه

I’m in love with your body

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

And last night you were in my room

و تو دیشب توی اتاقم بودی

And now my bedsheets smell like you

و حالا ملافه های تختخوابم بوی عطرت رو میدن

Every day discovering something brand new

هر روز یه چیز تازه کشف میکنم

I’m in love with your body

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

Oh—i—oh—i—oh—i—oh—i (x3)

اوه، من، اوه، من، اوه، من

I’m in love with your body

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

Every day discovering something brand new

هر روز یه چیز تازه کشف میکنم

I’m in love with the shape of you

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

Come on, be my baby, come on (x8)

بیا، عشق من باش، بیا

I’m in love with the shape of you

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

We push and pull like a magnet do

ما مثل آهنربا هم دیگه رو جذب و دفع میکنیم

Although my heart is falling too

هرچند قلبم هم داره عاشقت میشه

I’m in love with your body

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

Last night you were in my room

تو دیشب توی اتاقم بودی

And now my bedsheets smell like you

و حالا ملافه های تختخوابم بوی عطرت رو میدن

Every day discovering something brand new

هر روز یه چیز تازه کشف میکنم

I’m in love with your body

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

Come on, be my baby, come on (x3)

بیا، عشق من باش، بیا

Come on, be my baby, come on

بیا، عشق من باش، بیا

Im in love with your body

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

Every day discovering something brand new

هر روز یه چیز تازه کشف میکنم

I’m in love with the shape of you

من عاشق شکل و شمایل تو هستم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید