مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Bad Habits از Ed Sheeran با متن و ترجمه

بازدید 653

(One, two, three, four)

یک، دو، سه، چهار

Ooh, ooh

اووووه، اوووو

Every time you come around, you know I can’t say no

هر بار ک میایی سمتم میدونی ک نمیتونم بهت ن بگم

Every time the sun goes down, I let you take control

هر وقت ک خورشید غروب میکنه من میذارم کنترل اوضاع رو تو به دست بگیری

I can feel the paradise before my world implodes

من میتونم بهشت رو حس کنم قبل از اینکه دنیام از درون نابود بشه

And tonight had something wonderful

و امشب من یک چیز فوق العاده دارم

My bad habits lead to late nights endin’ alone

عادت های بد من منو ب سمت نیمه شب ها سوق میدن که به تنهایی ختم میشه

Conversations with a stranger I barely know

به گفتگو کردن با یک غریبه کسی که به سختی میشناسمش

Swearin’ this will be the last, but it probably won’t

هر دفعه قسم میخورم این بار دیگه بار آخرمه، اما احتمالا نخواهد بود

I got nothin’ left to lose, or use, or do

من چیزی برای از دست دادن یا استفاده کردن یا انجام دادن ندارم

My bad habits lead to wide eyes starin’ at space

عادت های بد من منو ب سمت چشمهای گشاد شده که به یه جا خیره شده سوق میده

And I know Ill lose control of the things that I say

و میدونم که من کنترل حرف هایی که میزنمو از دست میدم

Yeah, I was lookin’ for a way out, now I can’t escape

آره من دنبال یک راه خلاصی بودم حالا نمیتونم فرار کنم

Nothin’ happens after two, it’s truе, it’s true

هیچ اتفاق خوبی بعد از ساعت دو نیمه شب نمیفته، این حقیقته، حقیقته

My bad habits lead to you

عادت های بد من منو به سمت تو هدایت میکنن

Ooh-ooh, ooh-ooh

اوووووه-اوووه، اووووه-اووووه

My bad habits lead to you

عادت های بد من منو ب سمت تو هدایت میکنن

Ooh-ooh, ooh-ooh

اوووووه-اوووه، اووووه-اووووه

My bad habits lеad to you

عادت های بد من منو ب سمت تو هدایت میکنن

Every pure intention ends when the good times start

تمام نیات خوب به پایان میرسه وقتی ک لحظات خوب شروع میشه

Fallin’ over everything to reach the first-time spark

پایه همه چیزو به تن میمالم تا به جرقه بار اول برسم

It started under neon lights and then it all got dark

زیر نور نئون شروع شد و بعد کاملا تاریک میشه

I only know how to go too far

من فقط بلدم زیاده روی کنم

My bad habits lead to late nights endin’ alone

عادت های بد من منو ب سمت نیمه شب ها سوق میدن که به تنهایی ختم میشه

Conversations with a stranger I barely know

به گفتگو کردن با یک غریبه کسی که به سختی میشناسمش

Swearin this will be the last, but it probably won’t

هر دفعه قسم میخورم این بار دیگه بار آخرمه، اما احتمالا نخواهد بود

I got nothin’ left to lose, or use, or do

من چیزی برای از دست دادن یا استفاده کردن یا انجام دادن ندارم

My bad habits lead to wide eyes starin’ at space

عادت های بد من منو ب سمت چشمهای گشاد شده که به یه جا خیره شده سوق میده

And I know I’ll lose control of the things that I say

و میدونم که من کنترل حرف هایی که میزنمو از دست میدم

Yeah, I was lookin’ for a way out, now I can’t escape

آره من دنبال یک راه خلاصی بودم حالا نمیتونم فرار کنم

Nothin’ happens after two, it’s truе, it’s true

هیچ اتفاق خوبی بعد از ساعت دو نیمه شب نمیفته، این حقیقته، حقیقته

My bad habits lead to you

عادت های بد من منو به سمت تو هدایت میکنن

Ooh-ooh, ooh-ooh

اوووووه-اوووه، اووووه-اووووه

My bad habits lead to you

عادت های بد من منو ب سمت تو هدایت میکنن

Ooh-ooh, ooh-ooh

اوووووه-اوووه، اووووه-اووووه

We took the long way ’round

ما راه طولای رو پیش گرفتیم

And burned ’til the fun ran out, now

و شعله گرفتیم تا وقتی که لحظات خوش تموم شد و حالا

My bad habits lead to late nights endin’ alone

عادت های بد من منو ب سمت نیمه شب ها سوق میدن که به تنهایی ختم میشه

Conversations with a stranger I barely know

به گفتگو کردن با یک غریبه کسی که به سختی میشناسمش

Swearin’ this will be the last, but it probably won’t

هر دفعه قسم میخورم این بار دیگه بار آخرمه، اما احتمالا نخواهد بود

I got nothin’ left to lose, or use, or do

من چیزی برای از دست دادن یا استفاده کردن یا انجام دادن ندارم

My bad habits lead to wide eyes starin’ at space

عادت های بد من منو ب سمت چشمهای گشاد شده که به یه جا خیره شده سوق میده

And I know Ill lose control of the things that I say

و میدونم که من کنترل حرف هایی که میزنمو از دست میدم

Yeah, I was lookin’ for a way out, now I can’t escape

آره من دنبال یک راه خلاصی بودم حالا نمیتونم فرار کنم

Nothin’ happens after two, it’s truе, it’s true

هیچ اتفاق خوبی بعد از ساعت دو نیمه شب نمیفته، این حقیقته، حقیقته

My bad habits lead to you

عادت های بد من منو به سمت تو هدایت میکنن

Ooh-ooh, ooh-ooh

اوووووه-اوووه، اووووه-اووووه

My bad habits lead to you

عادت های بد من منو ب سمت تو هدایت میکنن

Ooh-ooh, ooh-ooh

اوووووه-اوووه، اووووه-اووووه

My bad habits lеad to you

عادت های بد من منو ب سمت تو هدایت میکنن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید