مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ I Don’t Want Your Money از Ed Sheeran و H.E.R با متن و ترجمه

Ayy, I waited for you all day

آآی، من تموم روزو منتظرت موندم

I been away on the road for a little while

من یه مدت دور بودم و تو راه بودم

Today, I’m headin’ home to make my baby smile

امروز من میرم خونه تا دلبرم رو به لبخند وادارم (میرم خوشحالش کنم)

She hates it when I am over a thousand miles

اون متنفر از اینه که من هزاران مایل اون طرف تر باشم

Away, and I’m not there to pick up when she dials, yeah

دور، و (همچنین متنفر از اینه که) زنگ بزنه و من اونجا نباشم

She’s always lookin back, and sayin’ “There was a time

اون همیشه یادی از گذشته میکنه و میگه : “یه زمانی بود

When you would be around every single night

که تو هر شب همینجا بودی

Now, I’m not sayin’ that I want another guy

الانم نمیگم که دنبال یه پسر دیگم

But I need you here for the good times and the bad times

ولی من نیاز دارم تو در اوقات تلخ و شیرین اینجا باشی

Yeah, the pullin’ out my hair, gettin’ mad times

آره (مثلا) زمان هایی که مو ی همو میکشیم و از دست هم عصبانی میشم

Not just the when I’m in your bed on my back times

نه فقط زمانایی که من تو تختتم و دراز کشیدم

Baby, every time I call, it’s a bad time

عزیزم هر وقت من زنگ میزنم، بد موقع ایه

Just want you here on your own”

فقط میخوام خودت اینجا باشی “

There ain’t no diamonds, silver or gold

هیچ الماس،نقره یا طلایی نیست

That can replace a man’s love in the home

که میتونه جایگزین عشق یه مرد تو خونه بشه

And she keeps tellin’ me over and over

و اون همش به من میگه

(She say) I don’t want your money, baby, oh

اون میگه من پول تو رو نمیخوام عزیزم، اوه

You know I just want your time

میدونی که من فقط وقت تو رو میخوام (میخوام برام وقت بذاری)

(She say) I Don’t Want Your Money

اون میگه من پول تو رو نمیخوام عزیزم، اوه

You know I just want your time

میدونی که من فقط وقت تو رو میخوام (میخوام برام وقت بذاری)

I used to be around more, but I was strapped for cash

من قبلا اینجا میموندم ، ولی کم کم پولم تموم شد

And that’s not attractive, workin’ my ass off

و این اصلا جذاب نیست، خودمو از فرط کار پاره می کنم

Tryna make a success outta myself I guess

گمونم سعی میکنم تا خودمو آدم موفقی کنم

I could have been more present, but I was in a mess

من میتونستم خیلی بیشتر حاضر باشم (پیشت باشم) ولی تو وضعیت اسف ناکی بودم

I remember bein’ on tour, stayin’ up on the phone

در تور بودنو یادم میاد، همش با تلفن (با تو) صحبت میکردم

30 minute conversation, “Boy, when you comin’ home?

مکالمات سی دقیقه ای (و تو همش میگفتی) :”پسر، کی میای خونه؟

I cant be buildin’ a family life here on my own”

من تنهایی نمیتونم یه زندگی خونوادگی بسازم (تو هم باید باشی)”

Baby, I’m doin’ it for us, so

عزیزم منم دارم این کارو برا خودمون (و زندگیمون و آیندمون) میکنم، پس برا

why you takin’ that tone?

چی صداتو واسه من اونجوری میکنی؟

Like I’m the bad guy

انگار من آدم بَده ی داستانم

I thought it would have made me better in your dad’s eyes

پیش خودم فکر کنم شاید این (تلاش و سخت کوشیم) به چشم پدرت خوب بیاد

I’m busy stackin’ up the paper for the bad times

من مشغول پول جمع کردن پول برای روزای بدم (روز مبادا)

‘Cause, baby, you never know

چون عزیزم، از کجا معلوم

I’m poppin right now, but there will come a day when I won’t

الان دارم پول در میارم، ولی یه روزی میاد که در نمیارم

There ain’t no diamonds, silver or gold

هیچ الماس،نقره یا طلایی نیست

That can replace a man’s love in the home

که میتونه جایگزین عشق یه مرد تو خونه بشه

And she keeps tellin’ me over and over

و اون همش به من میگه

(She say) I don’t want your money, baby, oh

اون میگه من پول تو رو نمیخوام عزیزم، اوه

You know I just want your time

میدونی که من فقط وقت تو رو میخوام (میخوام برام وقت بذاری)

(She say) I don’t want your money, baby, oh

اون میگه من پول تو رو نمیخوام عزیزم، اوه

You know I just want your time

میدونی که من فقط وقت تو رو میخوام (میخوام برام وقت بذاری)

You know you’re my baby (You know you’re my baby)

میدونی که عزیزمی (میدونی که عزیزمی)

I’m sorry I been away, yeah, no lie

متاسفم من دور بوده ام، آره، دروغی در کار نیست

Boy, you drive me crazy

پسر، داری دیوونم میکنی

Why you gotta mess with my mind?

چرا باید ذهن منو آشفته کنی؟

You know you’re my baby (You know you’re, oh)

میدونی که عزیزمی (میدونی که هستی)

Im sorry I been away, yeah, no lie

متاسفم من دور بوده ام، آره، دروغی در کار نیست

Boy, you drive me crazy, you know, you know

پسر، داری دیوونم میکنی، میدونی که، میدونی که

I don’t want your money, baby, oh

من پول تو رو نمیخوام عزیزم، اوه

You know I just want your time

میدونی که من فقط وقت تو رو میخوام (میخوام برام وقت بذاری)

(She say) I dont want your money, baby, oh

اون میگه من پول تو رو نمیخوام عزیزم، اوه

You know I just want your time

میدونی که من فقط وقت تو رو میخوام (میخوام برام وقت بذاری)

And I love, and I love, and I love you

 و من دوسِت دارم، دوسِت دارم،  دوسِت دارم،

Yeah, I love, and I love, and I love you

آره دوسِت دارم، دوسِت دارم، دوسِت دارم،

And I love, and I love, and I love you

و من دوسِت دارم، دوسِت دارم،  دوسِت دارم،

But I want your time, yeah

ولی وقتتو میخوام (توجه تو رو…میخوام برام وقت بذاری)

Want your time, time

وقتتو میخوام، وقتتو

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید