مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Break My Heart از Dua Lipa با متن و ترجمه

بازدید 5621

I’ve always been the one to say the first goodbye
من همیشه اونی بودم که اول خداحافظی میکرد

Had to love and lose a hundred million times
مجبور بودم میلیون ها بار عاشق باشم و از دست بدم

Had to get it wrong to know just what I like
مجبور بودم اشتباه کنم تا بدونم چی دوست دارم

Now I’m falling
حالا دارم میوفتم

You say my name like I have never heard before
تو جوری اسمم رو میگی انگار تا حالا نشنیدمش

I’m indecisive, but, this time, I know for sure
من دودلم، ولی، این دفعه، من صد در صد میدونم

I hope I’m not the only one that feels it all
امیدوارم تنها کسی نباشم که همه این ها رو احساس میکنه

Are you falling?
تو داری میوفتی؟

Centre of attention
مرکز توجه

You know you can get whatever you want from me
میدونی که میتونی هر چیزی بخوای ازم بگیری

Whenever you want it, baby
هر وقت که بخوای، عزیزم

It’s you in my reflection
این توعه هستی توی بازتاب من

I’m afraid of all the things it could do to me
میترسم از همه ی کارایی که میتونه باهام بکنه

If I would’ve known it, baby
اگه میدونستمش, عزیزم

I would’ve stayed at home
من میتونستم تو خونه بمونم

‘Cause I was doing better alone
چون من تنهایی بهتر بودم

But when you said, “Hello”
“ولی وقتی تو گفتی “سلام

I knew that was the end of it all
میدونستم که اون آخر همه چیزه

I should’ve stayed at home
من باید تو خونه میموندم

‘Cause now there ain’t no letting you go
چون الان هیج رها کردنی نیست

Am I falling in love with the one that could break my heart?
آیا من دارم عاشق اونی میشم که میتونه قلبم رو بشکونه

Oh no, I was doing better alone
نه، من تنها بهتر بودم

But when you said, “Hello”
“ولی وقتی تو گفتی “سلام

I knew that was the end of it all
میدونستم که اون آخر همه چیزه

I should’ve stayed at home
من باید تو خونه میموندم

‘Cause now there ain’t no letting you go
چون الان هیج رها کردنی نیست

Am I falling in love with the one that could break my heart?
آیا من دارم عاشق اونی میشم که میتونه قلبم رو بشکونه

I wonder, when you go, if I stay on your mind
تصور میکنم، وقتی تو بری، آیا تو ذهنت میمونم

Two can play that game, but you win me every time
دونفر میتونن اون بازی رو بکنن، ولی تو همیشه من رو میبری

Everyone before you was a waste of time
همه ی آدمای قبل از تو وقت تلف کردن بودن

Yeah, you got me
آره، تو من رو تحت تاثیر قرار دادی

Centre of attention
مرکز توجه

You know you can get whatever you want from me
میدونی که میتونی هر چیزی بخوای ازم بگیری

Whenever you want it, baby
هر وقت که بخوای، عزیزم

It’s you in my reflection
این توع هستی توی بازتاب من

I’m afraid of all the things it could do to me
میترسم از همه ی کارایی که میتونه باهام بکنه

If I would’ve known it, baby
اگه میدونستمش, عزیزم

I would’ve stayed at home
من میتونستم تو خونه بمونم

‘Cause I was doing better alone
چون من تنهایی بهتر بودم

But when you said, “Hello”
“ولی وقتی تو گفتی “سلام

I knew that was the end of it all
میدونستم که اون آخر همه چیزه

I should’ve stayed at home (I would’ve stayed at home ’cause I-)
من باید تو خونه میموندم (من میتونستم تو خونه بمونم چون من-)

‘Cause now there ain’t no letting you go
چون الان هیج رها کردنی نیست

Am I falling in love with the one that could break my heart?
آیا من دارم عاشق اونی میشم که میتونه قلبم رو بشکونه

Oh no, I was doing better alone
نه، من تنها بهتر بودم

But when you said, “Hello”
“ولی وقتی تو گفتی “سلام

I knew that was the end of it all
میدونستم که اون آخر همه چیزه

I should’ve stayed at home
من باید تو خونه میموندم

‘Cause now there ain’t no letting you go
چون الان هیج رها کردنی نیست

Am I falling in love with the one that could break my heart?
آیا من دارم عاشق اونی میشم که میتونه قلبم رو بشکونه

Ooh, break my heart
قلبم رو بشکونه

Ooh, break my heart
قلبم رو بشکونه

Ooh
Am I falling in love with the one that could break my heart?
آیا من دارم عاشق اونی میشم که میتونه قلبم رو بشکونه

I would’ve stayed at home
من میتونستم تو خونه بمونم

‘Cause I was doing better alone
چون من تنهایی بهتر بودم

But when you said, “Hello”
“ولی وقتی تو گفتی “سلام

I knew that was the end of it all
میدونستم که اون آخر همه چیزه

I should’ve stayed at home (I wouldve stayed at home ’cause I-)
من باید تو خونه میموندم (من میتونستم تو خونه بمونم چون من-)

‘Cause now there ain’t no letting you go
چون الان هیج رها کردنی نیست

Am I falling in love with the one that could break my heart?
آیا من دارم عاشق اونی میشم که میتونه قلبم رو بشکونه

Oh no (Oh no), I was doing better alone
نه، من تنها بهتر بودم

But when you said, “Hello”
“ولی وقتی تو گفتی “سلام

I knew that was the end of it all
میدونستم که اون آخر همه چیزه

I should’ve stayed at home
من باید تو خونه میموندم

‘Cause now there ain’t no letting you go
چون الان هیج رها کردنی نیست

Am I falling in love with the one that could break my heart?
آیا من دارم عاشق اونی میشم که میتونه قلبم رو بشکونه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.