مجله علمی تفریحی بیبیس
0

شعر “زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم” حافظ با ترجمه انگلیسی

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم

Don’t let the wind blow through your tresses, or I’ll be gone with the wind

ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

Don’t even think of seducing [me],or my soul will be lost

می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر

Dont be a drink buddy of every unworthy,or I’ll weep blood

سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم

Don’t you brush me aside, or I’ll be crying to the stars

زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم

Don’t make rings of your locks, or they will be my chains

طره را تاب مده تا ندهی بر بادم

Don’t twist your tress, or It will twist and turn my life

یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم

Don’t warm up to strangers, or I’ll lose my mind

غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم

Dont feel for the others, or I’ll be an unhappy soul

رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم

Do light up your face, make me forget the rose petals

قد برافراز که از سرو کنی آزادم

Do stand tall, make me never think of cedar trees again

شمع هر جمع مشو ور نه بسوزی ما را

Don’t be the light of each and every clique, or I’ll burn

یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم

Don’t think of unworthy ones,or I’ll get you out of my mind

شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه

Don’t be the talk of the town,or I’ll leave for the mountains

شور شیرین منما تا نکنی فرهادم

Don’t be a passionate Shirin,or Ill be [insane as] Farhad

رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس

Please, have mercy on this meek one, save my soul

تا به خاک در آصف نرسد فریادم

Don’t let my screams for help scratch the dome of heaven

حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی

O Hafez! Never will you face away from her tyranny

من از آن روز که دربند توام آزادم

The day of being in her chain is the day setting you free

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید