مجله علمی تفریحی بیبیس
0

شعر “بیا تا گل برافشانیم” حافظ با ترجمه انگلیسی

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

Come so that we can scatter flowers and fill the glass to brim with wine

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

Split heavens ceiling with our powers and try a wholly new design

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

When armies march to spill the blood of lovers hearts with Sorrow’s pike

من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم

The serving boy and I destroy their camp in one drunk counterstrike.

شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم

Here, put rosewater in the wine and sugar in the censer there

نسیم عطرگردان را شِکَر در مجمر اندازیم

To sweeten up the scent we sense upon the incense-bearing air

چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش

A fine-tuned lute is in your hand so play a fine and tuneful song

که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم

We’ll stamp our feet, carouse in dance, clap to the beat and sing along

صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز

O dawn wind, bear my being’s dust unto that threshold great and high

بود کان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم

Perhaps I’ll glimpse His majesty and see His beauty, eye to eye

یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌بافد

One boasts of his great intellect, another of the spells he binds

بیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم

Put it before the Judge, let Him settle the question and our minds

بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه

If you want Edens Garden, come and join me in the drunkards’ bar

که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم

 I’ll tip you from a cask of wine into the waters of Kawsar

سخندانیّ و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیراز

Hafiz, the arts of verse and song are out of fashion in Shiraz

بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم

Go, seek a more receptive realm, a court more loving in its laws

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید