مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ NDA-non disclosure agreement از Billie Eilish با متن و ترجمه

Did you think I’d show up in a limousine? (No)
فکر میکنی من در یک لیموزین ظاهر میشم؟(نه)
Had to save my money for security
باید پولمو برای امنیت نگه دارم؟
Got a stalker walking up and down the street
با یک ولگرد برخورد کردم که خیابان را بالا و پایین میره
Says he’s Satan and he’d like to meet
اون میگه که شیطان هست و علاقه به ملاقات داره
I bought a secret house when I was seventeen
من وقتی ۱۷ سالم بود یک خونه مخفی خریدم
Haven’t had a party since I got the keys
هیچ مهمونی نداشتم از وقتی که کلیداشو گرفتم
Had a pretty boy over, but he couldn’t stay
یک پسر خشگل اومد ولی نتونست بمونه
On his way out I made him sign an NDA, mmh
تو راه که داشت میرفت مجبورش کردم توافقنامه عدم افشا امضا گنه
Yeah, I made him sign an NDA
اره مجبورش کردم توافقنامه عدم افشا امضا کنه
Once was good enough
یک زمانی به اندازه کافی خوب بود
‘Cause I don’t want him having sh*t to say-ay, ayy, ayy, ayy-ayy
چون نمیخواستم که بره چرتو پرت بگه (بهونه بدم دستش)

You couldn’t save me, but you can’t let me go
تو نمیتونی منو نجات بدی اما نمیتوی منو رها کنی
I can crave it, but you don’t need to know, oh-oh
من میتونم براش مشتاق باشم ولی نیازی نیست که تو بدونی

Thirty under thirty for another year
سی سال زیر سی برای یک سال دیگر
(یک لیست از ادم های زیر سی سال هستن که توسط یک مجله انتخاب میشن)
I can barely go outside, I think I hate it here (Think I hate it here)
من به سختی می تونم بیرون برم ، فکر می کنم از اینجا بدم میاد (فکر کنم از اینجا بدم میاد)
Maybе I should think about a new career
شاید باید به فکر یک شغل جدید باشم
Somewhere in Kaua’I where I can disappear
جایی در کائوآئی که بتونم ناپدید بشم
I’ve been having fun (Fun, fun, fun) getting older now
من بهم خوش میگذشت ، حالا سنم بالا رفته
Didn’t change my number, made him shut his mouth
شمارمو تغییر ندادم کاری کردم دهنشو ببنده
At least I gave him something he can cry about
حداقل یک دلیل بهش دادم که بتونه گریه کنه
I thought about my future, but I want it now, oh-oh
من درمورد ایندم فکر کردم ولی الان اونو میخوام
Want it now, mm-mm-mm
اونو میخوام الان
You can’t keep me up
تو دیگه نمیتونی با من باشی

You couldn’t save me, but you can’t let me go
تو نمیتونی منو نجات بدی اما نمیتوی منو رها کنی
I can crave it, but you don’t need to know, oh-oh
من میتونم براش مشتاق باشم ولی نیازی نیست که تو بدونی

Did I take it too far? (Did I take it too far?)
من خیلی زیاده روی کردم؟( من خیلی زیاده روی کردم؟)
Now I know what you are (Are)
الان میدونم تو چی هستی
And it’s so hard (It’s so hard)
و این خیلی سخته (خیلی سخته)
You hit me so hard (So hard)
تو ضربه خیلی محکمی بهم زدی
saw stars (I saw stars)
دور سرم ستاره دیدم (ستاره دیدم)
Think I took it too far (Too far)
فکر کنم خیلی زیاده روی کردم (زیاده روی)
When I showed you my heart (My heart)
وقتی که من قلبمو بهت نشون دادم (قلبمو)
How’d it get so dark? (So dark)
چه جوری اینقدر تاریک شد؟ (خیلی تاریک)
I saw stars (I saw stars)
من ستاره دیدم (ستاره دیدم)
Stars (Stars)
ستاره ها (ستاره ها)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید