مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ No Time To Die از Billie Eilish با متن و ترجمه

I should have known
باید میدونستم
I’d leave alone
که تنها ترک خواهم کرد
Just goes to show
فقط میرم تا نشون بدم
That the blood you bleed is just the blood you owe
اون خونی که تو ریختی فقط خون بهایی بود که تو مدیون بودی
We were a pair
ما یه زوج بودیم
But I saw you there
ولی من اونجا دیدمت
Too much to bear
تحملش برام خیلی سخت بود
You were my life, but life is far away from fair
تو زندگی من بودی ، ولی زندگی خیلی دور از انصاف هست
Was I stupid to love you?
آیا احمق بودم که عاشقت بودم؟
Was I reckless to help?
آیا برای کمک کردن بی پروا بودم؟
Was it obvious to everybody else?
آیا این برای دیگران واضح بود؟

That I’d fallen for a lie
که برای یک دروغ سقوط کردم
You were never on my side
تو هیچ وقت طرف من نبودی
Fool me once, fool me twice
یه بار فریبم دادی ، دوبار فریبم دادی
Are you death or paradise?
آیا تو فنا(مرگ) هستی یا سعادت(بهشت)؟
Now you’ll never see me cry
حالا دیگه هیچ وقت گریه منو نمیبینی
There’s just no time to die
دیگه وقتی برای مردن وجود نداره

I let it burn

میزارم بسوزه

You’re no longer my concern, mmm
تو دیگه برام مهم نیستی
Faces from my past return
صورت هایی از گذشتم برگشتند
Another lesson yet to learn
یه درس دیگه که باید یاد بگیرم

That I’d fallen for a lie
که با یه دروغ عاشق شدم
You were never on my side
تو هیچ وقت طرف من نبودی
Fool me once, fool me twice
یه بار فریبم دادی ، دوبار فریبم دادی
Are you death or paradise?
آیا تو فنا(مرگ) هستی یا سعادت(بهشت)؟
Now you’ll never see me cry
حالا دیگه هیچ وقت گریه منو نمیبینی
There’s just no time to die
دیگه وقتی برای مردن وجود نداره

No time to die, mmm
وقتی برای مردن وجود نداره
No time to die, ooh
وقتی برای مردن وجود نداره

Fool me once, fool me twice
یه بار فریبم دادی ، دوبار فریبم دادی
Are you death or paradise?
آیا تو فنا(مرگ) هستی یا سعادت(بهشت)؟
Now you’ll never see me cry
حالا دیگه هیچ وقت گریه منو نمیبینی
There’s just no time to die
دیگه وقتی برای مردن وجود نداره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید