مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ I Didn’t Change My Number از Billie Eilish با متن و ترجمه

I didn’t change my number
شمارمو عوض نکردم
I only changed who I reply to
فقط به اونایی که به پیامشون جواب میدم عوض کردم
Laura said I should be nicer
لورا گفت که باید مهربون تر باشم
But not to you
ولی نه با تو
I love a “You mad at me?” text
عاشق پیام از دستم عصبی هستی؟ هستم
Shoulda guessed
باید حدس میزدم
That you would think I was upset (Haha)
که تو فکر خواهی کرد که من ناراحتم
You’re obsessed
تو وسواس داری

Don’t take it out on me
نندازش گردن من
I’m out of sympathy for you
من اهل دلسوزی برای تو نیستم
Maybe you should leave
شاید بهتره که بری
Before I get too mean
قبل از اینکه خیلی بدجنس بشم

I didn’t change my number
من شمارمو عوض نکردم
I only changed who I believe in
فقط اونایی که بهشون اعتقاد دارم رو عوض کردم
You were easy on the eyes, eyes, eyes (Eyes, eyеs)
تو در چشم ها ساده بودی
But looks can be deceiving
اما ظاهر میتونه فریبنده باشه
I gotta work, I go to work
میخواهم کار کنم، میرم سر کار
You don’t dеserve to feel so hurt
تو لیاقت نداری که احساس لطمه کنی
You got a lot of f**kin’ nerve
تو خیلی رومخی
I don’t deserve, so
من لیاقت ندارم، پس

Don’t take it out on me
نندازش گردن من
I’m out of sympathy for you
من اهل دلسوزی برای تو نیستم
Maybe you should leave
شاید بهتره که بری
Before I get too mean
قبل از اینکه خیلی بدجنس بشم
And take it out on you
گردن خودت بنداز
And your best friend, too
و همینطور گردن بهترین دوستات
I should have left when Drew
باید میرفتم وقتی که پیش کشیدی
Said you were bad news
گفتی که من خبر بدی هستم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید