مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ bad guy از Billie Eilish با متن و ترجمه

White shirt now red, my bloody nose

تیشرت سفیدم که قرمز شده بخاطر دماغ خونیم

Sleepin’, you’re on your tippy toes

در حالی که خوابیدی داری روی نوک پات راه میری

Creepin’ around like no one knows

دور من جوری پرسه میزنی انگار کسی خبر نداره

Think you’re so criminal

فکر میکنم تو خیلی جنایتکاری

Bruises on both my knees for you

سر زانوهام بخاطر تو کبود شدن

Don’t say thank you or please

نگو ممنون یا لطفا (ادای آدم خوبا رو در نیار)

I do what I want when I’m wanting to

وقتی دلم بخواد، کاری که میخوامو میکنم

My soul, so cynical

روح من؟ خیلی بدبینه

So you’re a tough guy

پس تو یه پسر سر سخت هستی

Like it really rough guy

پسری که همه چیزو شدید و سرسختانه میخواد

Just can’t get enough guy

پسری که اصلا قانع نمیشه

Chest always so puffed guy

پسری که سینش پف کرده (عضلانیه)

I’m that bad type

منم از اون دخترهای شَرم

Make your mama sad type

از اونایی که مامانتو ناراحت میکنه

Make your girlfriend mad tight

از اونایی که دوس دخترتو عصبی میکنه

Might seduce your dad type

از اونایی که شاید باباتو اغوا (فریب بده) کنه

I’m the bad guy, duh

من آدم بده ام، داه

I’m the bad guy

من آدم بده ام

I like it when you take control

دوس دارم وقتایی رو که همه چیو کنترل میکنی

Even if you know that you don’t

حتی اگه بدونی که

Own me, Ill let you play the role

مالک من نیستی، بهت اجازه میدم که نقششو بازی کنی

I’ll be your animal

من حیوون تو میشم

My mommy likes to sing along with me

مامانم دوس داره پا به پای من بخونه

But she won’t sing this song

ولی این آهنگو نمیخونه

If she reads all the lyrics

اگه همه شعر این آهنگو بخونه

She’ll pity the men I know

دلش به حال همه مردایی که من میشناسم میسوزه

So you’re a tough guy

پس تو یه پسر سر سخت هستی

Like it really rough guy

پسری که همه چیزو شدید و سرسختانه میخواد

Just can’t get enough guy

پسری که اصلا قانع نمیشه

Chest always so puffed guy

پسری که سینش پف کرده (عضلانیه)

I’m that bad type

منم از اون دخترهای شَرم

Make your mama sad type

از اونایی که مامانتو ناراحت میکنه

Make your girlfriend mad tight

از اونایی که دوس دخترتو عصبی میکنه

Might seduce your dad type

از اونایی که شاید باباتو اغوا (فریب بده) کنه

I’m the bad guy, duh

من آدم بده ام، داه

I’m the bad guy

من آدم بده ام

Duh

داا

I’m only good at bein’ bad, bad

من فقط توی بد بودن خوبم، بد بودن

I like when you get mad

وقتایی رو که عصبی میشی رو دوس دارم

I guess I’m pretty glad that you’re alone

فکر کنم از اینکه تنهایی خیلی خوشحالم

You said shes scared of me?

تو گفتی دوس دخترت از من میترسه؟

I mean, I don’t see what she sees

منظورم اینکه، من چیزی که اون میبینه رو نمیبینم

But maybe it’s ’cause I’m wearing your cologne

ولی شاید بخاطر اینه که ادکلن تو رو زدم

I’m a bad guy

من آدم بَده ام

I’m-I’m a bad guy

من-من آدم بدی هستم

Bad guy, bad guy

آدم بد، آدم بد

I’m a bad

. . . من یه آدم بد

 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید