مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ All The Good Girls Go To Hell از Billie Eilish با متن و ترجمه

My Lucifer is lonely

لوسیفر من تنهاس

Standing there, killing time

اونجا وایساده، وقت میکشه

Can’t commit to anything but a crime

بجز جنایت کاری نمی تونم انجام بدم

Peter’s on vacation, an open invitation

پیتر توی تعطیلاته، یه دعوت نامه صریح

Animals, evidence

حیوونا، شواهد

Pearly Gates look more like a picket fence

درهای مرواریدی بیشتر شبیه حصار بنظر میرسن

Once you get inside em

وقتی افتادی توشون

Got friends but can’t invite them

دوستایی داری ولی نمی تونی دعوتشون کنی

Hills burn in California

توی کالیفرنیا تپه ها میسوزن

My turn to ignore ya

نوبت منه نادیدت بگیرم

Don’t say I didn’t warn ya

نگی بهت هشدار ندادم

All the good girls go to Hell

همه دخترای خوب میرن به درک

‘Cause even God herself has enemies

چون حتی خود خدا دشمن داره

And once the water starts to rise

و وقتی که آب شروع کرد به بالا رفتن

And Heaven’s out of sight

و بهشت از دید خارج میشه

She’ll want the Devil on her team

اون شیطانو میاره تو تیمش

My Lucifer is lonely

لوسیفر من تنهاس

Look at you needing me

می بینم که بهم نیاز داری

You know Im not your friend without some greenery

میدونی که بدون گل و گیاه دوستت نیستم

Walk in wearin’ fetters

با غل و زنجیر راه برو

Peter should know better

پیتر باید بهتر میدونست

Your cover up is caving in

لاپوشونیت داره خراب میشه

Man is such a fool, why are we saving him?

انسان واقعا ابلهه، چرا داریم نجاتش میدیم؟

Poisoning themselves now

خودشون خودشونو مسموم میکنن

Begging for our help, wow

ازمون کمک میخوان، واو

Hills burn in California

توی کالیفرنیا تپه ها میسوزن

My turn to ignore ya

نوبت منه نادیدت بگیرم

Don’t say I didn’t warn ya

نگی بهت هشدار ندادم

All the good girls go to Hell

همه دخترای خوب میرن به درک

‘Cause even God herself has enemies

چون حتی خود خدا دشمن داره

And once the water starts to rise

و وقتی که آب شروع کرد به بالا رفتن

And Heaven’s out of sight

و بهشت از دید خارج میشه

She’ll want the Devil on her team

اون شیطانو میاره تو تیمش

My Lucifer is lonely

لوسیفر من تنهاس

There’s nothing left to save now

چیزی واسه نجات دادن باقی نمونده

My god is gonna owe me

خدای من قراره بهم بدهکار شه

There’s nothing left to save now

چیزی واسه نجات دادن باقی نمونده

Haha!

هاها!

I cannot do this snowflake

نمیتونم از پس این سوسول بر بیام

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید