مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Kings & Queens از Ava Max با متن و ترجمه

If all of the kings had their queens on the throne

اگه همه ی پادشاهان ملکه های خود را بر تخت سلطنت داشتند

We would pop champagne and raise a toast

بطری نوشیدنی رو باز می کردیم و می زدیم به سلامتی

To all of the queens who are fighting alone

به سلامتی تمام ملکه هایی که تنها میجنگن

Baby, you’re not dancing on your own

عزیزم، تو تنهایی نمی رقصی

Can’t live without me, you wanna, but you can’t, nah-nah-nah

نمیتونی بدون من زندگی کنی، میخوای، اما نمیتونی، نه نه نه

Think it’s funny, but honey, can’t run this show on your own

فکر می کنی شوخیه، اما عسلم، نمیتونی این نمایشو خودت بچرخونی

I can feel my body shake, there’s only so much I can take

میتونم حس کنم بدنم میلرزه، تنها یه چیزایی هست که میتونم داشته باشم

I’ll show you how a real queen behaves

بهت نشون میدم که یه ملکه ی واقعی چه طور برخورد میکنه

Oh-oh, no damsel in distress, don’t need to save me

اوه اوه، من دوشیزه ای در پریشانی نیستم، نیاز ندارم کمکم کنی

Once I start breathing fire, you can’t tame me

وقتی نفسم آتشین شد، نمیتونی رامم کنی

And you might think I’m weak without a sword

و ممکنه فکر کنی که بدون شمشیر ضعیفم

But if I had one, it’d be bigger than yours

اما اگه یکی داشتم، از مال تو بزرگتر بود

If all of the kings had their queens on the throne

اگه همه ی پادشاهان ملکه های خود را بر تخت سلطنت داشتند

We would pop champagne and raise a toast

بطری نوشیدنی رو باز می کردیم و می زدیم به سلامتی

To all of the queens who are fighting alone

به سلامتی تمام ملکه هایی که تنها میجنگن

Baby, you’re not dancing on your own

عزیزم، تو تنهایی نمی رقصی

Disobey me, then baby, its off with your head

ازم سرپیچی کن، بعدش عزیزم، از سرت میگذرم

Gonna change it and make it a world you won’t forget

تغییرش میدم و دنیایی می سازم که فراموش نخواهی کرد

Oh-oh, no damsel in distress, don’t need to save me

اوه اوه، من دوشیزه ای در پریشانی نیستم، نیاز ندارم کمکم کنی

Once I start breathing fire, you can’t tame me

وقتی نفسم آتشین شد، نمیتونی رامم کنی

And you might think I’m weak without a sword

و ممکنه فکر کنی که بدون شمشیر ضعیفم

But I’m stronger than I ever was before

اما من قوی تر از اونم که همیشه بودم

If all of the kings had their queens on the throne

اگه همه ی پادشاهان ملکه های خود را بر تخت سلطنت داشتند

We would pop champagne and raise a toast

بطری نوشیدنی رو باز می کردیم و می زدیم به سلامتی

To all of the queens who are fighting alone

به سلامتی تمام ملکه هایی که تنها میجنگن

Baby, youre not dancing on your own

عزیزم، تو تنهایی نمی رقصی

In chess, the king can move one space at a time

توی شطرنج، شاه هر بار فقط میتونه یه خونه حرکت کنه

But queens are free to go wherever they like

اما ملکه ها آزادند تا هر جا دوست دارن برن

You get too close you’ll get a royalty high

تو خیلی نزدیک شدی، شرافت زیادی خواهی داشت

So breathe in to feel alive

پس نفس عمیق بکش تا احساس زنده بودن بکنی

If all of the kings had their queens on the throne

اگه همه ی پادشاهان ملکه های خود را بر تخت سلطنت داشتند

We would pop champagne and raise a toast

بطری نوشیدنی رو باز می کردیم و می زدیم به سلامتی

To all of the queens who are fighting alone

به سلامتی تمام ملکه هایی که تنها میجنگن

Baby, you’re not dancing on your own

عزیزم، تو تنهایی نمی رقصی

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh

اوه اوه اوه اوه اوه اوه، اوه اوه اوه اوه

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh

اوه اوه اوه اوه اوه اوه، اوه اوه اوه اوه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید