مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ If I Can’t Have You از Zayn Malik با متن و ترجمه

I can show you the world

میتونم دنیارو بهت نشون بدم

Shining, shimmering, splendid

درخشان، براق، پر زرق و برق

Tell me, princess, now when did you last let your heart decide?

به من بگو پرنسس آخرین باری که گذاشتی قلبت انتخاب کنه کی بود؟

I can open your eyes

میتونم چشماتو باز کنم

Take you wonder by wonder

مدام شگفت زدت کنم

Over, sideways and under on a magic carpet ride

روی یه فرش جادویی، کناره هاش و زیرش

A whole new world

یک دنیای کاملا جدید

A new fantastic point of view

یه چشم اندازِ تازه ِخارق العاده

No one to tell us “No”, or where to go

هیچکسی نیست که به ما بگه “نه”، یا اینکه کجا بریم

Or say we’re only dreaming

یا بگه ما فقط داریم رویا پردازی میکنیم

A whole new world

یک دنیای کاملا جدید

A dazzling place I never knew

یه مکان خیره کننده که هیچ وقت نمیشناختمش

But when I’m way up here

اما حالا که این جام

It’s crystal clear

به واضحیِ کریستاله

That now I’m in a whole new world with you

که الان، من با تو، توی یه دنیای کاملا جدیدم

Now I’m in a whole new world with you

الان من با تو، توی یه دنیای کاملا جدیدم

Unbelievable sights, Indescribable feeling

منظره های باورنکردنی، احساسات غیر قابل توصیف

Soaring, tumbling, freewheeling

بالا رفتن، پایین اومدن، آزاد شدن

Through an endless diamond sky

میان یک آسمون الماسی بی انتها

A whole new world (Don’t you dare close your eyes)

یه دنیای کاملا جدید (اجازه نداری چشماتو ببندی)

A hundred thousand things to see (Hold your breath, it gets better)

هزاران چیز برای دیدن هست(نفستو حبس کن بهتر میشه)

Im like a shooting star, I’ve come so far

من مثل یه ستاره دنباله دارم، جای دوری اومدم

I can’t go back to where I used to be (A whole new world)

نمیتونم برگردم به جایی که باید باشم

With new horizons to pursue

با افق های جدید برا دنبال کردن

I’ll chase them anywhere

من تا هرجایی دنبالشون میکنم

There’s time to spare

وقت برای گذروندن هست

Let me share this whole new world with you

بزار من این دنیای کاملا جدید رو با تو به اشتراک بزارم

A whole new world

یک دنیای کاملا جدید

(A whole new world)

یه دنیای کاملا جدید

A new fantastic point of view

یه چشم اندازِ تازه ِخارق العاده

No one to tell us “No”, or where to go

هیچکسی نیست که به ما بگه “نه”، یا اینکه کجا بریم

Or say we’re only dreaming

یا بگه ما فقط داریم رویا پردازی میکنیم

A whole new world (Every turn, a surprise)

یک دنیای کاملا جدید( هر طرفش که بچرخی غافلگیرکنندست)

With new horizons to pursue (Every moment, red-letter)

با افق های جدیدی که برای دنبال کردن داریم (هر لحظه ش، به یادموندنیه)

I’ll chase them anywhere

من تا هرجایی دنبالشون میکنم

Theres time to spare

وقت برای گذروندن هست

Anywhere

هرجا

There’s time to spare

وقت برای گذروندن هست

Let me share this whole new world with you

بزار من این دنیای کاملا جدید رو با تو به اشتراک بزارم

A whole new world

یک دنیای کاملا جدید

(A whole new world)

یه دنیای کاملا جدید

That’s where we’ll be

همون جاییه که ما خواهیم بود

(That’s where we’ll be)

(همون جاییه که ما خواهیم بود)

A thrilling chase

یک گردش هیجان انگیز

(A wondrous place)

( یه جای خارق العاده)

For you and

برای تو و

Me

من

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید