مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Insomnia از Zayn Malik با متن و ترجمه

بازدید 109

I’ve been roaming and strolling

داشتم پرسه میزدم و میچرخیدم

All in the streets

همش در خیابون ها

Burning my eyes red

چشمهای قرمزم داره میسوزه

Not slept for weeks

هفته هاست که درست نخوابیدم

Testing your torment

شکنجتو حس میکنم

My future is bleak

آیندم متروکست

Lost in the moment

در لحظه گم شدم

With no words to speak

بدون هیچ حرفی برای گفتن

I can’t find no peace

(I can’t find no peace)

نمیتونم هیچ آرامشی پیدا کنم

Am I a fool

Waiting for you?

آیا من احمقم که منتظر تو هستم؟

What if you never come back?

What if you never come back?

چه بلایی سرم میاد اگه هیچوقت  برنگردی؟

There’s nothing new

هیچ چیز جدیدی وجود نداره

I made another hit, I made another tune

من یه تن و آهنگ دیگه ساختم

What if we never know why hearts deceive us?

چه اتفاقی میفته اگه ما هیچوقت نفهمیم چرا قلبهامون اغفالمون میکنن؟

The night calls to dreamers

شب داره آدم های خیال بافو صدا میزنه

My sleep was stolen

خواب ازم دزدیده شده

I’m searching for thieves

و دارم دنبال دزدها میگردم

These memories in my head

این خاطرات توی سرم

So vivid to see

خیلی ملموس و قابل رویتن

I can’t find no peace

(I can’t find no peace)

نمیتونم هیچ آرامشی پیدا کنم

But when I close my eyes I feel it all again

اما وقتی چشمهامو میبندم دوباره همه خاطرات به سرم هجوم میارن

I can’t find no peace

نمیتونم هیچ آرامشی پیدا کنم

Am I a fool

Waiting for you?

آیا من احمقم که منتظر تو هستم؟

What if you never come back?

What if you never come back?

چه بلایی سرم میاد اگه هیچوقت  برنگردی؟

Theres nothing new

هیچ چیز جدیدی وجود نداره

I made another hit, I made another tune

من یه تن و آهنگ دیگه ساختم

What if we never know why hearts deceive us?

چه اتفاقی میفته اگه ما هیچوقت  نفهمیم چرا قلبهامون اغفالمون میکنن؟

The night calls to dreamers

شب داره آدم های خیال بافو صدا میزنه

Insomnia

بی خوابی

And when I close my eyes I feel it all again

و وقتی چشمهامو میبندم دوباره همه خاطرات به سرم هجوم میارن

Insomnia

بی خوابی

And when I close my eyes I feel it all again

و وقتی چشمهامو میبندم دوباره همه خاطرات به سرم هجوم میارن

Am I a fool

Waiting for you?

آیا من احمقم که منتظر تو هستم؟

What if you never come back?

What if you never come back?

چه بلایی سرم میاد اگه هیچوقت  برنگردی؟

Theres nothing new

هیچ چیز جدیدی وجود نداره

I made another hit, I made another tune

من یه تن و آهنگ دیگه ساختم

What if we never know why hearts deceive us?

چه اتفاقی میفته اگه ما هیچوقت نفهمیم چرا قلبهامون اغفالمون میکنن؟

The night calls to dreamers

شب داره آدم های خیال بافو صدا میزنه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید