مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Fingers از Zayn Malik با متن و ترجمه

بازدید 949

Fucked and I want ya

باهات رابطه برقرار کردم و حالا میخوامت

Looked and I loved ya

دیدمت و عاشقت شدم

Stuck, now I need ya

حالا گیر افتادم و  بهت نیاز دارم

Hopin’ I’d see ya

امیدوارم ببینمت

Touch and I feel how

لمست کنم و حست کنم

Much can you see her, no

زیاد اونو میبینمش؟ نه

Hiding all your features, sliding down the filter

خودتو از من پنهان میکنی و  روی خودت فیلتر میکشی

Show me, you just in the middle

خودتو بهم نشون بده تو الان در نیمه راهی

Don’t be hiding what you thinkin’

چیزی رو که داری بهش فکر میکنیو ازم مخفی نکن

I’ve been fucked and I want ya, I can’t even text ya

باهات رابطه برقرار کردم و الان میخوامت٬ نمیتونم بهت پیام بدم

‘Cause my fingers ain’t broken, but my heart is

دلیلش انگشتهای شکستم نیست اما قلبم شکسته

If you wanna let me know where you hiding

اگه میخوای بهم بگو کجا قایم شدی

I could come and love (I could come and love)

میتونم بیام و عاشقت باشم

I could come and love (I could come and love ya)

میتونم بیام و عاشقت باشم

I could come and love ya (I could come and love)

میتونم بیام و عاشقت باشم

I could come and love ya (I could come and love ya)

میتونم بیام و عاشقت باشم

What did I tell ya? Typo said I loved ya

چی بهت گفتم٬ تایپ کردم و بهت گفتم دوست دارم

Didn’t mean what I was saying

منظورم چیزی که میگفتم نبود

No, I wasn’t playing, just confused

نه من بازیت نمیدادم فقط سردرگم بودم

Was tryna play it smooth

سعی داشتم آروم و ملایم پیش برم

Start spinnin’ in this room

شروع به سرگیجه تو اتاق کردم

In this state, I think I’m too

در این موقعیت من خیلی فکر میکنم

This state, I think I’m too

در این موقعیت من خیلی فکر میکنم

I’ve been fucked and I want ya, I can’t even text ya

باهات رابطه برقرار کردم و الان میخوامت٬ نمیتونم بهت پیام بدم

‘Cause my fingers ain’t broken, but my heart is

دلیلش انگشتهای شکستم نیست اما قلبم شکسته

If you wanna let me know where you hiding

اگه میخوای بهم بگو کجا قایم شدی

I could come and love (I could come and love)

میتونم بیام و عاشقت باشم

I could come and love (I could come and love ya)

میتونم بیام و عاشقت باشم

I could come and love ya (I could come and love)

میتونم بیام و عاشقت باشم

I could come and love ya (I could come and love ya)

میتونم بیام و عاشقت باشم

I know it’s taking all your strength to keep it straight

میدونم اینکه روراست باشی تمام نیروت رو ازت میگیره

‘Cause you got different things replacing

All the feelings that you’ve felt

چون تو چیزیای دیگه ای داری که میتونی جایگزین احساست کنی

Know youre seeing it for yourself

میدونی تو اونو برای خودت میبینی

Where’s the shame? No shame in what you need

خجالت نداره؟ وقتی به چیزی نیاز داری نباید خجالت بکشی

I’ve been fucked and I want ya, I can’t even text ya

باهات رابطه برقرار کردم و الان میخوامت٬ نمیتونم بهت پیام بدم

‘Cause my fingers aint broken, but my heart is

دلیلش انگشتهای شکستم نیست اما قلبم شکسته

If you wanna let me know where you hiding

اگه میخوای بهم بگو کجا قایم شدی

I could come and love (I could come and love)

میتونم بیام و عاشقت باشم

I could come and love (I could come and love ya)

میتونم بیام و عاشقت باشم

I could come and love ya (I could come and love)

میتونم بیام و عاشقت باشم

I could come and love ya (I could come and love ya)

میتونم بیام و عاشقت باشم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید