مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Boom Boom Boom Boom از Vengaboys با متن و ترجمه

بازدید 25514

Whoa-oh, whoa-oh (x2)

واووه-اوه، واووه-اوه

(Vengaboys are back in town)

ونگابویز دوباره برگشتند به شهر

Whoa-oh, whoa-oh (x4)

واووه-اوه، واووه-اوه

If you’re alone and you need a friend

اگه شما تنهایی و میخوای دوستی داشته باشی

Someone to make you forget your problems

کسی که باعث بشه مشکلاتتو فراموش کنی

Just come along, baby, take my hand

پس بیا با من عزیزم، دستم رو بگیر

I’ll be your lover tonight

من امشب دلدارت هستم

Whoa-oh, whoa-oh

واووه-اوه، واووه-اوه

This is what I wanna do

این همونه که میخوام

Whoa-oh, whoa-oh

واووه-اوه، واووه-اوه

(Let’s have some fun)

بزار خوش باشیم

Whoa-oh, whoa-oh

واووه-اوه، واووه-اوه

One on one, just me and you

یکی و یکی، فقط من و تو

Whoa-oh, whoa-oh

واووه-اوه، واووه-اوه

Boom, boom, boom, boom!!

بووم، بووم، بووم، بووم

I want you in my room

من تورو تو اتاقم میخوام

Let’s spend the night together

بزار شب رو باهم باشیم

From now until forever

از الان تا همیشه

Boom, boom, boom, boom!!

بووم، بووم، بووم، بووم

I wanna go boom boom

من دابل بوم میخوام

Let’s spend the night together

بزار شب رو باهم باشیم

Together in my room

هردومون در اتاقم

Whoa-oh, whoa-oh

واووه-اوه، واووه-اوه

(Everybody get on down)

همه بخوابن رو زمین

Whoa-oh, whoa-oh

واووه-اوه، واووه-اوه

(Vengaboys are back in town)

ونگابویز برگشتند

Whoa-oh, whoa-oh

واووه-اوه، واووه-اوه

This is what I wanna do

این همونه که میخوام

Whoa-oh, whoa-oh

واووه-اوه، واووه-اوه

(Lets have some fun)

بزار خوش باشیم

Whoa-oh, whoa-oh

واووه-اوه، واووه-اوه

One on one, just me and you

یکی و یکی، فقط من و تو

Whoa-oh, whoa-oh

واووه-اوه، واووه-اوه

Boom, boom, boom, boom!!

بووم، بووم، بووم، بووم

I want you in my room

من تورو تو اتاقم میخوام

Let’s spend the night together

بزار شب رو باهم باشیم

From now until forever

از الان تا همیشه

Boom, boom, boom, boom!!

بووم، بووم، بووم، بووم

I wanna go boom boom

من دابل بوم میخوام

Let’s spend the night together

بزار شب رو باهم باشیم

Together in my room

هردومون در اتاقم

Boom, boom, boom, boom!!

بووم، بووم، بووم، بووم

I want you in my room

من تورو تو اتاقم میخوام

Let’s spend the night together

بزار شب رو باهم باشیم

From now until forever

از الان تا همیشه

Boom, boom, boom, boom!!

بووم، بووم، بووم، بووم

I wanna go boom boom

من دابل بوم میخوام

Let’s spend the night together

بزار شب رو باهم باشیم

Together in my room

هردومون در اتاقم

Whoa-oh, whoa-oh (x4)

واووه-اوه، واووه-اوه

Boom, boom, boom, boom!!

بووم، بووم، بووم، بووم

I want you in my room

من تورو تو اتاقم میخوام

Let’s spend the night together

بزار شب رو باهم باشیم

From now until forever

از الان تا همیشه

Boom, boom, boom, boom!!

بووم، بووم، بووم، بووم

I wanna go boom boom

من دابل بوم میخوام

Let’s spend the night together

بزار شب رو باهم باشیم

Together in my room

هردومون در اتاقم

Boom, boom, boom, boom!!

بووم، بووم، بووم، بووم

I want you in my room

من تورو تو اتاقم میخوام

Let’s spend the night together

بزار شب رو باهم باشیم

From now until forever

از الان تا همیشه

Boom, boom, boom, boom!!

بووم، بووم، بووم، بووم

I wanna go boom boom

من دابل بوم میخوام

Let’s spend the night together

بزار شب رو باهم باشیم

Together in my room

هردومون در اتاقم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید