مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ You Broke Me First از Tate McRae با متن و ترجمه

You broke me first

تو اول منو شکستی

Maybe you don’t like talkin’ too much about yourself

شاید دلت نمیخواد زیاد درباره خودت حرف بزنی

But you should’ve told me

ولی باید بهم می گفتی

That you were thinking ’bout someone else

که داشتی به یکی دیگه فکر می کردی

Youre dr–k at a party

توی یه پارتی از خود بی خود کردی

Or maybe it’s just that your car broke down

یا شایدم به خاطر اینه که ماشینت خراب شده

Your phone’s been off for a couple of months

گوشیت واسه چند ماه خاموش بوده

So you’re callin’ me now

حالا بهم زنگ می زنی

I know you, you’re like this

من میشناسمت، تو این طوری هستی

When s–t don’t go your way

وقتی اوضاع طبق میلت پیش نمیره

You needed me to fix it

تو به من نیاز داشتی تا درستش کنم

And like me, I did

و من انجامش میدادم

But I ran out of every reason

ولی دیگه هیچ دلیلی برام باقی نموند

Now suddenly, you’re askin’ for it back

حالا یه دفعه، میخوای برگرده

Could you tell me, where’d you get the nerve?

میشه بهم بگی، چه جوری اعصابشو پیدا کردی؟

Yeah, you could say you miss all that we had

آره، تو میتونی بگی که دلت برای چیزایی که با هم داشتیم تنگ شده

But I dont really care how bad it hurts

ولی اصلاً اهمیتی به این که چه قدر درد داره نمیدم

When you broke me first

وقتی تو اول منو شکستی

You broke me first

تو اول منو شکستی

Took a while, I was in denial when I first heard

یه کم زمان برد، در حال انکار بودم وقتی اولین بار شنیدم

That you moved on quicker than I could’ve ever

که تو باهاش کنار اومدی سریع تر از چیزی که من میتونستم

You know that hurt

میدونی که این دردناکه

Swear, for a while, I would stare at my phone

قسم می خورم، تا یه زمانی، به گوشیم خیره می شدم

Just to see your name

تا فقط اسمتو ببینم

But now that it’s there, I don’t really know what to say

ولی حالا که به اینجا رسیده، واقعاً نمیدونم چی بگم

I know you, you’re like this

من میشناسمت، تو این طوری هستی

When s–t don’t go your way

وقتی اوضاع طبق میلت پیش نمیره

You needed me to fix it

تو به من نیاز داشتی تا درستش کنم

And like me, I did

و من انجامش میدادم

But I ran out of every reason

ولی دیگه هیچ دلیلی برام باقی نموند

Now suddenly, youre askin’ for it back

حالا یه دفعه، میخوای برگرده

Could you tell me, where’d you get the nerve?

میشه بهم بگی، چه جوری اعصابشو پیدا کردی؟

Yeah, you could say you miss all that we had

آره، تو میتونی بگی که دلت برای چیزایی که با هم داشتیم تنگ شده

But I don’t really care how bad it hurts

ولی اصلاً اهمیتی به این که چه قدر درد داره نمیدم

When you broke me first

وقتی تو اول منو شکستی

You broke me first

تو اول منو شکستی

What did you think would happen? (x2)

با خودت فکر کردی چه اتفاقی میوفته؟

I’ll never let you have it

هیچ وقت نمیذارم به دستش بیاری

What did you think would happen?

با خودت فکر کردی چه اتفاقی میوفته؟

Now suddenly, youre askin’ for it back

حالا یه دفعه، میخوای برگرده

Could you tell me, where’d you get the nerve?

میشه بهم بگی، چه جوری اعصابشو پیدا کردی؟

Yeah, you could say you miss all that we had

آره، تو میتونی بگی که دلت برای چیزایی که با هم داشتیم تنگ شده

But I don’t really care how bad it hurts

ولی اصلاً اهمیتی به این که چه قدر درد داره نمیدم

When you broke me first

وقتی تو اول منو شکستی

You broke me first (x3)

تو اول منو شکستی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید