مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ good for you از Selena Gomez با متن و ترجمه

I’m in my 14 carats, I’m 14 carat
من تو عیار ۱۴ هستم .من ۱۴ عیارم
Doing it up like Midas, mmm
به هرچی دست میزنم طلا میشه
Now you say I got a touch, so good, so good
به من میگی لمس کردنم خیلی خوبه خیلی خوب
Make you never wanna leave, so don’t, so don’t
باعث میشه هیچوقت نخوای ترکم کنی پس ترکم نکن .ترکم نکن
Gonna wear that dress you like, skin-tight
میخوام لباسی رو که دوست داری بپوشم .لباس چسبون
Do my hair up real, real nice
موهام رو بالا ببندم خیلی خیلی خوب
And syncopate my skin to your heart beating
و ضربان بدنم رو جایگزین ضربان قلبت کنم
Cause I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
چون من فقط میخوام در نظرت خوب باشم .برات خوب باشم اوه اوه
I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
من فقط میخوام در نظرت خوب باشم .برات خوب باشم اوه اوه
Let me show you how proud I am to be yours
بذار بهت نشون بدم از اینکه برای تو هستم چقدر احساس افتخار میکنم
Leave this dress a mess on the floor
این لباس رو کثیف رو زمین بندازم
And still look good for you, good for you, uh-huh
هنوز در نظرت خوب باشم .برات خوب باشم اوه اوه و
I’m on my Marquise diamonds, I’m a Marquise diamond
من در انگشتر الماسم هستم من انگشتر الماسم
Could even make that Tiffany jealous, mmm
حتی میتونم باعث حسادت تیفانی بشم
You say I give it to you hard, so bad, so bad
تو گفتی بهت سخت گرفتم خیلی بد خیلی بد
Make you never wanna leave, I won’t, I won’t
باعث میشه هیچوقت نخوای ترکم کنی .ترکت نمیکنم. نمیکنم
Gonna wear that dress you like, skin-tight
میخوام لباسی رو که دوست داری بپوشم .لباس چسبون
Do my hair up real, real nice
موهام رو بالا ببندم خیلی خیلی خوب
And syncopate my skin to how you’re breathing
و ضربان بدنم رو جایگزین ضربان قلبت کنم
Cause I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
چون من فقط میخوام در نظرت خوب باشم .برات خوب باشم اوه اوه
I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
من فقط میخوام در نظرت خوب باشم .برات خوب باشم اوه اوه
Let me show you how proud I am to be yours
بذار بهت نشون بدم از اینکه برای تو هستم چقدر احساس افتخار میکنم
Leave this dress a mess on the floor
این لباس رو کثیف رو زمین بندازم
And still look good for you, good for you, uh-huh, uh-huh, uh
هنوز در نظرت خوب باشم .برات خوب باشم اوه اوه و
Uh-huh, uh-huh, uh
اوه اوه اوه اوه
Trust me, I can take you there
بهم اعتماد کن من میتونم به اونجا برسونمت
Trust me, I can take you there
بهم اعتماد کن من میتونم به اونجا برسونمت
Trust me, I, trust me, I, trust me, I
بهم اعتماد کن . بهم اعتماد کن. بهم اعتماد کن
I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
من فقط میخوام در نظرت خوب باشم .برات خوب باشم اوه اوه
Baby, let me be good to you, good to you, uh-huh
عزیزم بزار من باهات خوب باشم باهات خوب باشم اوه اوه
Let me show you how proud I am to be yours
بذار بهت نشون بدم از اینکه برای تو هستم چقدر احساس افتخار میکنم
Leave this dress a mess on the floor
این لباس رو کثیف رو زمین بندازم
And still look good for you, good for you, uh-huh, uh-huh, uh
هنوز در نظرت خوب باشم .برات خوب باشم اوه اوه و
Uh-huh, uh-huh
اوه اوه اوه اوه
Trust me, I, trust me, I, trust me, I
بهم اعتماد کن . بهم اعتماد کن. بهم اعتماد کن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید