مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ everlasting love از ساندرا کرتو با متن و ترجمه

Hearts go astray
دل‌ها به بیراهه میرن
Leaving hurt when they go
موقع رفتن آسیب به جا میذارن
You went away Just when I needed you so
تو درست وقتی رفتی که بیشترین نیازو داشتم
Finding your way
وقتی راهت رو پیدا کردی
You’ll come back wanting me
تو بیا برگرد پیش خودم
I’m gonna stay Loving you endlessly
من برای همیشه عاشقت می‌مونم
Open up your eyes, then you’ll realize
باز کن چشماتو، اونوقت متوجه میشی
Here I stand with my everlasting love
همینجا واستادم با عشق همیشگیم
Need you by my side
نیازت دارمت پیش خودم
there’s no need to hide
نیازی نیست پنهان کدم
Never be denied, everlasting love
هرگز انکار نکنم، عشق همیشگی
From the very start, open up your heart
از همون اول کار، قلبت رو باز بذار
Be a lasting part of everlasting love
بخش ماندگاری باش برای عشق همیشگی
You are my everlasting
تو همیشگی منی
You are my everlasting love
تو عشق همیشگی منی
Look in my eyes
تو چشمام نگاه کن
See my love burning strong
ببين عشقم به شدت می‌سوزه
No more goodbyes
خداحافظی رو بس کن
In your arms I belong
تو آغوشت جای منه
Our time has come
زمانمون فرا رسیده
All my dreams have come true
همه رویاهام دارند به حقیقت میرسند
Two hearts as one
دو قلب به عنوان یکی
Loving me, loving you
عاشقمی، عاشقتم.
Open up your eyes, then you’ll realize
باز کن چشماتو، اونوقت متوجه میشی
Here I stand with my everlasting love
همینجا واستادم با عشق همیشگیم
Need you by my side
نیازت دارمت پیش خودم
there’s no need to hide
نیازی نیست پنهان کنم
Never be denied, everlasting love
هرگز انکار نکنم، عشق همیشگی
From the very start, open up your heart
از همون اول کار، قلبت رو باز بذار
Be a lasting part of everlasting love
بخش ماندگاری باش برای عشق همیشگی
You are my everlasting
تو همیشگی منی
You are my everlasting love
تو عشق همیشگی منی
You are my everlasting
تو همیشگی منی
You are my everlasting love
تو عشق همیشگی منی
Open up your eyes, then you’ll realize
باز کن چشماتو، اونوقت متوجه میشی
Here I stand with my everlasting love
همینجا واستادم با عشق همیشگیم
Need you by my side
نیازت دارمت پیش خودم
there’s no need to hide
نیازی نیست پنهان کنم
Never be denied, everlasting love
هرگز انکار نکنم، عشق همیشگی
From the very start, open up your heart
از همون اول کار، قلبت رو باز بذار
Be a lasting part of everlasting love
بخش ماندگاری باش برای عشق همیشگی
Open up your eyes, then you’ll realize
باز کن چشماتو، اونوقت متوجه میشی
Here I stand with my everlasting love
همینجا واستادم با عشق همیشگیم
Need you by my side
نیازت دارمت پیش خودم
there’s no need to hide
نیازی نیست پنهان کنم
Never be denied, everlasting love
هرگز انکار نکنم، عشق همیشگی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید