مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Maria Magdalena از ساندرا کرتو با متن و ترجمه

You take my love
قلبمو ازم گرفتی
You want my soul
حالا روحمو میخوای
I would be crazy to share your life
باید دیوونه باشم که شریک زندگیت بشم
Why can’t you see what I am
چرا نمیفهمی که من کی هستم؟
Sharpen your senses and turn the knife
حواستو جمع کن و چاقو رو توی بدنم فرو کن
Hurt me and you’ll understand
آزارم بده تا بفهمی
I’ll never be Maria Magdalena
من هیچ وقت نمیتونم مثل ماریا مگدلینا باشم
(You’re a creature of the night)
تو یه موجود تاریکی ها هستی
Maria Magdalena
ماریا مگدلینا
(You’re a victim of the fight You need love)
تو قربانی نبردی،تو به محبت نیاز داری
Promise me delight
به من قول شادی بده
(You need love)
تو محتاج عشقی
I’ll never be Maria Magdalena
من هیچ وقت نمیتونم مثل ماریا مگدلینا باشم
(You’re a creature of the night)
تو یه موجود تاریکی ها هستی
Maria Magdalena
ماریا مگدلینا
(You’re a victim of the fight You need love)
تو قربانی نبردی،تو به محبت نیاز داری
Promise me delight
به من قول شادی بده
(You need love)
تو محتاج عشقی
Why must I lie
چرا باید دروغ بگم؟
Find alibis
دنبال بهانه باشم؟
When will you wake up and realize
کی میخوای از خواب بلند بشی و درک کنی
I can’t surrender to you
نمیتونم تسلیمت بشم؟
Play for affection and win the prize
برای مهربانی بازی کنم و جایزه رو ببرم؟
I know those party games, too
من اینجور بازیهای تو مهمونی رو هم بلدم
I’ll never be Maria Magdalena
من هیچ وقت نمیتونم مثل ماریا مگدلینا باشم
(You’re a creature of the night)
تو یه موجود تاریکی ها هستی
Maria Magdalena
ماریا مگدلینا
(You’re a victim of the fight You need love)
تو قربانی نبردی،تو به محبت نیاز داری
Promise me delight
به من قول شادی بده
(You need love)
تو محتاج عشقی
I’ll never be Maria Magdalena
من هیچ وقت نمیتونم مثل ماریا مگدلینا باشم
(You’re a creature of the night)
تو یه موجود تاریکی ها هستی
Maria Magdalena
ماریا مگدلینا
(You’re a victim of the fight You need love)
تو قربانی نبردی،تو به محبت نیاز داری
Promise me delight
به من قول شادی بده
(You need love)
تو محتاج عشقی
I’ll never be Maria Magdalena
من هیچ وقت نمیتونم مثل ماریا مگدلینا باشم
(You’re a creature of the night)
تو یه موجود تاریکی ها هستی
Maria Magdalena
ماریا مگدلینا
(You’re a victim of the fight You need love)
تو قربانی نبردی،تو به محبت نیاز داری
Promise me delight
به من قول شادی بده
(You need love)
تو محتاج عشقی
I’ll never be Maria Magdalena
من هیچ وقت نمیتونم مثل ماریا مگدالینا باشم
(You’re a creature of the night)
تو یه موجود تاریکی ها هستی
Maria Magdalena
ماریا مگدلینا
(You’re a victim of the fight You need love)
تو قربانی نبردی،تو به محبت نیاز داری

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید