مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ We Found love از rihanna با متن و ترجمه

Yellow diamonds in the light
الماس های زرد توی نور
And we’re standing side by side
و ما وایسادیم پهلو به پهلو
As your shadow crosses mine
در حالی که سایه تو از من میگذره
What it takes to come alive
چقدر زمان میبره تا این سایه‌ها زنده شن
It’s the way I’m feeling I just can’t deny
این جوریه که احساس می‌کنم، نمیتونم منکرش شم
But I’ve gotta let it go
اما باید رهاش کنم
We found love in a hopeless place
ما عشق رو در مکانی نومیدانه یافتیم
We found love in a hopeless place
ما عشق رو در مکانی نومیدانه یافتیم
We found love in a hopeless place
ما عشق رو در مکانی نومیدانه یافتیم
We found love in a hopeless place
ما عشق رو در مکانی نومیدانه یافتیم
Shine a light through an open door
درخشش یک نور از یک در باز
Love and life I will divide
عشق و زندگی، من تقسیمش میکنم
Turn away cause I need you more
برگرد، چون الان بیشتر بهت نیاز دارم
Feel the heartbeat in my mind
ضربان قلبمو تو ذهنم احساس کن
It’s the way I’m feeling I just can’t deny
این جوریه که احساس می‌کنم، نمیتونم منکرش شم
But I’ve gotta let it go
اما باید رهاش کنم
We found love in a hopeless place
ما عشق رو در مکانی نومیدانه یافتیم
We found love in a hopeless place
ما عشق رو در مکانی نومیدانه یافتیم
We found love in a hopeless place
ما عشق رو در مکانی نومیدانه یافتیم
We found love in a hopeless place
ما عشق رو در مکانی نومیدانه یافتیم
Yellow diamonds in the light
الماس زردی که توی نوره
And we’re standing side by side
و ما وایسادیم پهلو به پهلو
As your shadow crosses mine
در حالی که سایه تو از من میگذره
We found love in a hopeless place
ما عشق رو در مکانی نومیدانه یافتیم
We found love in a hopeless place
ما عشق رو در مکانی نومیدانه یافتیم
We found love in a hopeless place
ما عشق رو در مکانی نومیدانه یافتیم
We found love in a hopeless place
ما عشق رو در مکانی نومیدانه یافتیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید