مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Needed Me از rihanna با متن و ترجمه

Mustard on the beat ho!

ریتم روی خردله هوو

I was good on my own, thats the way it was, that’s the way it was

خودم هم به تنهایی خوب بودم، (همیشه) همینجوری بوده، (همیشه) همینجوری بوده

You was good on the low for a faded f–k, on some faded love

تو خوب بودی برای رابطه پژمرده (بی احساس) یه کم عشق پژمرده

S–t, what the f–k you complaining for?

اوه از چه چیزی داری شکایت میکنی؟

Feeling jaded huh?

احساس حماقت می کنی هان؟

Used to trip off that s–t I was kickin to you

همیشه عادت داشتی نشنیده بگیری اینکه میگفتم تورو نابود میکنم

Had some fun on the run though I give it to you

یکم شادی و خوشی داشتی برای چیزی که من بهت دادم

But baby, don’t get it twisted

اما عزیزم، قاطی نکن

You was just another nigga on the hit list

تو فقط یه سیاه دیگه تو لیست آمار من بودی (تو فقط یکی از هزاران خاطر خواه من بودی)

Tryna fix your inner issues with a bad b—h

سعی کن مشکلاتِ درونت رو با یه بدکاره بد درست کنی

Didn’t they tell you that I was a savage

بهت نگفتن که من یه وحشی بودم؟

F–k your white horse and a carriage

اسب سفید و کالِسکت رو …

Bet you never could imagine

شرط میبندم هیچ وقت نمیتوستی تصور کنی

Never told you you could have it

هیچ وقت بهت نگفتن که یه همچین بلایی ممکنه سرت بیاد؟

You needed me

تو به من نیاز داشتی

Oooh, you needed me

آره، تو به من نیاز داشتی

To feel a little more, and give a little less

که یکم بیشتر احساس کنی و یکم کمتر بدی (تا وضع بهتری داشته باشی)

Know you hate to confess

میدونم که از اعتراف کردن متنفری

But baby ooo, you needed me

اما عزیزم آره، تو بهم نیاز داشتی

You been rollin’ around, s–t I’m rollin up

تو ول میگشتی، و من علف تو کاغذ میپیچیدم

Light and roll it up

روشن میکردم و میپیچیدم

Break it down like a pound, s–t was never us

مثل یه پوند (پول) خوردش میکردم (علف رو)، این لعنتی هیچوقت در حد ما نبوده

S–t was never us

این لعنتی (علف) هیچوقت در حد ما نبوده

That’s the real on the real, are you serious?

اون درستهِ درسته، راستی داری راست میگی؟

How you feel, how you feel?

چه احساسی داری، چه حسی داری؟

Used to trip off that s–t I was kickin’ to ya

همیشه عادت داشتی نشنیده بگیری اینو که میگفتم نابودت میکنم

Had some fun on the run though, I give it to ya

تو این مدت یکم خوش میگذروندم، هرچند که من تورو تنبیه میکنم

But baby, don’t get it twisted

اما عزیزم، قاطی نکن

You was just another nigga on the hit list

تو فقط یه سیاه دیگه تو لیست من آمار بودی (تو فقط یکی از هزاران خاطر خواه من بودی)

Tryna fix your inner issues with a bad b—h

سعی کن مشکلاتِ درونت رو با یه بدکاره بد درست کنی

Didn’t they tell you that I was a savage

بهت نگفتن که من یه وحشی بودم؟

F–k your white horse and a carriage

اسب سفید و کالِسکت رو …

Bet you never could imagine

شرط میبندم هیچ وقت نمیتوستی تصور کنی

Never told you you could have it

هیچ وقت بهت نگفتن که یه همچین بلایی ممکنه سرت بیاد؟

You needed me

تو به من نیاز داشتی

Oooh, you needed me

آره، تو به من نیاز داشتی

To feel a little more, and give a little less

که یکم بیشتر احساس کنی و یکم کمتر بدی (تا وضع بهتری داشته باشی)

Know you hate to confess

میدونم که از اعتراف کردن متنفری

But baby ooo, you needed me

اما عزیزم آره، تو بهم نیاز داشتی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.