مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Love on the Brain از Rihanna با متن و ترجمه

And you got me like, “Oh, what you want from me?”

و تو منو یه حالی کردی شبیه به اینکه “اوه، از جون من چی میخوای؟”

(What you want from me?)

از جون من چی میخوای؟

And I tried to buy your pretty heart, but the price too high

و من سعی کردم قلب زیبای تو رو بخرم، اما قیمتش خیلی زیاده

Baby, you got me like “Oh”

عزیزم تو منو یه حالی کردی شبیه “اوه”

You love when I fall apart (fall apart)

تو خوشت میاد وقتی من داغون میشم

So you can put me together and throw me against the wall

پس در این صورت تو میتونی بخش های منو کنار هم بذاری و دوباره پرتم کنی سمت دیوار

Baby you got me like i-i-i-i-i-i-i-i-i-hiii, woo i-i-i-i-i-i-i-i-i-hiii

عزیزم تو منو یه حالی کردی شبیه…

Dont you stop loving me (loving me)

دست از دوست داشتن من برندار (دوست داشتن من)

Don’t quit loving me (loving me)

از دوست داشتن من کنار نکش (دوست داشتن من)

Just start loving me (loving me)

فقط شروع به دوست داشتن من بکن (دوست داشتن من)

Owwwwww

اوووووو

And babe I’m fist-fighting with fire

و عزیزم من با آتش مبارزه میکنم

Just to get close to you

تا فقط به تو نزدیک بشم

Can we burn something babe

میشه یه چیزی رو متشعل کنیم عزیزم

And I run for miles just to get a taste

و من مایلها به سمتت میدوم که یک بوسه از تو گیرم بیاد

Must be love on the brain

این عشق باید عشقی در مغز باشه

That’s got me feeling this way

که بهم یه همچین حسی میده

It beats me black and blue but it f–ks me so good

این بهم نیش میزنه و کبودم میکنه اما حس خیلی خوبی هم بهم میده

And I cant get enough

و من نمیتونم ازش سیر بشم

Must be love on the brain yeah

این عشق باید عشقی در مغز باشه آره

And it keeps cursing my name

و این مدام اسم منو نفرین میکنه

No matter what I do

مهم نیست من چیکار میکنم

I’m no good without you

حالم بدون تو خوب نیست

And I can’t get enough

و من نمیتونم ازش سیر بشم

Must be love on the….. brain

این عشق باید عشقی در مغز باشه

Baby keep loving me

عزیزم به دوست داشتن من ادامه بده

Just love me

فقط دوسم داشته باش

Yeah, just love me

آره فقط دوسم داشته باش

All you need to do is love me, yeah

تمام کاری که لازمه بکنی دوست داشتن منه، آره

Got me like, ah-ha-ha-owww

تو منو یه حالی کردی شبیه…

I’m tired of being played like a violin

من خسته شدم از اینکه همش مثل ویلون نواخته شدم

What do I gotta do to get in your motherf—in’ heart?

باید چیکار کنم تا تو دل وامونده تو جا بشم؟

Baby like i-i-i-i-i-i-i-i-i-hiii, woo i-i-i-i-i-i-i-i-i-hiii

عزیزم حسی شبیه…

Baby you got me like i-i-i-i-i-i-i-i-i-hiii, woo i-i-i-i-i-i-i-i-i-hiii

عزیزم تو منو یه حالی کردی شبیه…

Don’t you stop loving me (loving me)

دست از دوست داشتن من برندار (دوست داشتن من)

Don’t quit loving me (loving me)

از دوست داشتن من کنار نکش (دوست داشتن من)

Just start loving me (loving me)

فقط شروع به دوست داشتن من بکن (دوست داشتن من)

Ooooooohhh

اووووووه

And babe I’m fist-fighting with fire

و عزیزم من با آتش مبارزه میکنم

Just to get close to you

تا فقط به تو نزدیک بشم

Can we burn something babe

میشه یه چیزی رو متشعل کنیم عزیزم

And I run for miles just to get a taste

و من مایلها به سمتت میدوم که یک بوسه از تو گیرم بیاد

Must be love on the brain

این عشق باید عشقی در مغز باشه

That’s got me feeling this way

که بهم یه همچین حسی میده

It beats me black and blue but it f–ks me so good

این بهم نیش میزنه و کبودم میکنه اما حس خیلی خوبی هم بهم میده

And I can’t get enough

و من نمیتونم ازش سیر بشم

Must be love on the brain yeah

این عشق باید عشقی در مغز باشه آره

And it keeps cursing my name

و این مدام اسم منو نفرین میکنه

No matter what I do

مهم نیست من چیکار میکنم

I’m no good without you

حالم بدون تو خوب نیست

And I can’t get enough

و من نمیتونم ازش سیر بشم

Must be love on the….. brain

این عشق باید عشقی در مغز باشه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید