مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Never Give Up از sia با متن و ترجمه

I’ve battled demons that won’t let me sleep
با شياطيني جنگيدم که نمیزارن بخوابم

Called to the sea but she abandoned me
دريا رو صدا زدم، ولی منو رها کرد و رفت

But I won’t never give up, no, never give up, no, no
ولی من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

No, I won’t never give up, no, never give up, no, no
ولی من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

And I won’t let you get me down
و نمیزارم منو نابود کنی

Ill keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين می‌خورم، دوباه بلند میشم

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

I won’t let you get me down
و نمیزارم منو نابود کنی

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين میخورم، دوباره پا میشم

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

Ill find my way, find my way home, oh, oh, oh
راهمو پيدا می‌کنم، راهم به‌سمت رو خونه پيدا می‌کنم

Oh yeah, I’m haunted by the distant past
تو گذشتم گیر کردم

Called to the skies but she was overcast
به آسمون نگاه کردم و دیدیم تیره و تاره

But I won’t never give up, no, never give up, no, no
ولی من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليمم نميشم، نه، نه

No, I won’t never give up, no, never give up, no, no
ولی من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليمم نميشم، نه، نه

And I won’t let you get me down
و نمیزارم منو نابود کنی

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين می‌خورم، دوباره بلند میشم

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

I won’t let you get me down
و نمیزارم منو نابود کنی

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين می‌خورم، دوباره بلند میشم

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh
راهمو پيدا مي‌کنم، راهم به سمت خونه رو پيدا مي‌کنم

Never give up, never give up
هرگز تسليم نميشم، هرگز تسليم نمی‌شم

Never give up, never give up

هرگز تسليم نميشم، هرگز تسليم نميشم،
No, no, oooh
 نه، نه

And I won’t let you get me down
و نمیزارم  منو نابود کنی

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين می‌خورم، دوباره بلند میشم

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

I won’t let you get me down
و نمیزارم منو نابود کنی

I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين می‌خورم، دوباره بلند میشم

Oh, never give up, no, never give up no, no, oh
من هيچوقت، هرگز تسليم نميشم، نه، هرگز تسليم نميشم، نه، نه

I’ll find my way, find my way home, oh, oh, oh
راهمو پيدا می‌کنم، راهم به سمت خونه رو پيدا می‌کنم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید