مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ My Tears Ricochet از Taylor Swift با متن و ترجمه

We gather here, we line up

ما اینجا دورهم جمع میشیم، صف میکشیم

Weepin’ in a sunlit room, and

در اتاق خورشیدی گریه میکنم و…

If I’m on fire, you’ll be made of ashes too

اگر من شعله ور باشم، تو هم از خاکستر ساخته خواهی شد

Even on my worst day, did I deserve, babe

حتی تو بدترین روزهام، آیا من مستحقش بودم، عزیزم

All the hell you’ve gave me?

تمام این جهنمو برام درست کردی؟

Cause I loved you, I swear I loved you

چون من عاشقت بودم، قسم میخورم که بودم

‘Til my dying day

تا روز مرگم

I didn’t have it in myself to go with grace

من اینو تو خودم نمیدیدم که با رحم بمیرم

And you’re the hero flying around, saving face

و تو قهرمانی هستی که اطراف پرواز میکنه و آبرو رو نگه میداره

And if I’m dead to you, why are you at the wake?

و اگه من برات مردم چرا قبل از تدفین کنار جنازه ام نشستی و بيداری میکشی؟

Cursing my name, wishing I stayed

اسمم رو نفرین میکنی، آرزو میکنی که مونده بودم

Look at how my tears ricochet

نگاه کن اشکام چجوری جریان پیدا میکنن

We gather stones, never knowing what they’ll mean

ما سنگ ها جمع میکنیم، هیچ وقت نمیدونیم معنی آنها چه خواهد بود

Some to throw, some to make a diamond ring

بعضیاشون برای پرتاپ کردن، بعضی های دیگه برای درست کردن حلقه الماس

You know I didn’t want to have to haunt you

تو میدونی که من نمیخواستم تو رو تسخیر کنم

But what a ghostly scene

اما چه صحنه ارواحی ای

You wear the same jewels that I gave you

جواهراتی رو میپوشی که من بهت دادم

As you bury me

همانطور که منو دفن می کنی

I didn’t have it in myself to go with grace

من اینو تو خودم نمیدیدم که با رحم بمیرم

‘Cause when I’d fight, you used to tell me I was brave

چون وقتی میخواستم بجنگم، عادت داشتی بهم بگی که شجاع هستم

And if I’m dead to you, why are you at the wake?

و اگه من برات مردم چرا قبل از تدفین کنار جنازه ام نشستی و بيداری میکشی؟

Cursing my name, wishing I stayed

اسمم رو نفرین میکنی، آرزو میکنی که مونده بودم

Look at how my tears ricochet

نگاه کن اشکام چجوری جریان پیدا میکنن

And I can go anywhere I want

الان میتونم هرجایی که دلم میخواد برم

Anywhere I want, just not home

هرجا که بخوام بجز خونه

And you can aim for my heart, go for blood

و میتونی قلبم رو نشونه بگیری، به سمت خون و خونریزی برو

But you would still miss me in your bones

اما هنوز از اعماق وجودت دلت برام تنگ میشه

And I still talk to you (When I’m screaming at the sky)

و من هنوز با تو حرف میزنم (وقتی دارم از آسمون فریاد میزنم)

And when you can’t sleep at night (You hear my stolen lullabies)

و وقتی که نمیتونی شبها بخوابی ( لالایی های دزدکیمو میشنوی)

I didn’t have it in myself to go with grace

من اینو تو خودم نمیدیدم که با رحم بمیرم

And so the battleships will sink beneath the waves

و اینجوری کشتی های جنگی زیر امواج غرق خواهند شد

You had to kill me, but it killed you just the same

تو باید منو میکشتی، ولی تو رو هم همینجوری کشت

Cursing my name, wishing I stayed

اسمم رو نفرین میکنی، آرزو میکنی که مونده بودم

You turned into your worst fears

تو به بدترین ترست تبدیل شدی

And youre tossing out blame, dr–k on this pain

تو منو سرزنش میکنی، از خود بی خود از این درد

Crossing out the good years

به یاد بیار اون همه سال های خوب رو

And you’re cursing my name, wishing I stayed

و تو اسمم رو نفرین میکنی و آرزو میکنی که کاش مونده بودم

Look at how my tears ricochet

نگاه کن اشکام چجوری جریان پیدا میکنن

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید