مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ That’s the Way Love Goes از Louis Tomlinson با متن و ترجمه

بازدید 592

Here are some words I know that you don’t wanna hear
اینا حرفایی هستن که میدونم دلت نمیخواد بشنوی

“I think she’s moved on, mate, it’s almost been a year”
“فکر کنم اون بیخبالت شده، رفیق، یک سال شد”

We haven’t seen you here, we’ve given you your space
ما خیلی وقته ندیدیمت، و سعی کردیم خلوتتو به هم نزنیم

Pick up the phone ’cause now it’s time you learnt to say
گوشی رو بردار چون الان وقتشه یاد گرفته باشی بگی

That’s the way, that’s the way love goes
عشق همینجوری پیش میره

That’s the way, that’s the way love goes
عشق همینجوری پیش میره

Remember when you told me I should give it time?
یادته وقتی بهم گفتی باید بهش وقت بدم؟

Well, here’s the chance for you to take your own advice
خب الان وقتشه که خودت نصیحتتو عملی کنی

We’re goin’ out to end up somewhere we’ll regret
ما داریم میریم بیرون تا آخرش به جایی برسیم که پشیمون میشیم

‘Cause in this town, it’s easy to forget
چون فراموش کردن در این شهر خیلی راحته

That’s the way, that’s the way love goes
عشق همینجوری پیش میره

I guess that’s the way, that’s the way love goes
فکر کنم همینجوری پیش میره

When it cuts you, when you bleed
وقتی زخمیت میکنه، وقتی خونریزی میکنه

That’s when you’re feelin’ it the most
درست وقتی بیشتر از همیشه دردشو حس میکنی

That’s the way, that’s the way love goes
عشق همینجوری پیش میره، عشق همینجوری پیش میره

Ooh, ooh
اوووه اووه

Ooh, ooh
اوووه اوووه

Here are some words I know that you don’t wanna hear
اینا حرفایی هستن که میدونم دلت نمیخواد بشنوی

“I think she’s moved on, mate, it’s almost been a year”
“فکر کنم اون بیخیالت شده، رفیق، یک سال شد”

Not gonna ask you, but we’ll make sure you’re okay
نمیخوایم ازت بپرسیم، اما میخوایم مطمئن باشیم حالت خوبه

Who cares? It’s her loss anyway
به درک نه؟ خلایق هر چه لایق

That’s the way, that’s the way love goes
عشق همینجوری پیش میره، عشق همینجوری پیش میره

That’s the way, that’s the way love goes
عشق همینجوری پیش میره، عشق همینجوری پیش میره

When it cuts you, when you bleed
وقتی زخمیت میکنه، وقتی خونریزی میکنه

That’s when you’re feelin’ it the most
درست وقتی بیشتر از همیشه دردشو حس میکنی

That’s the way, that’s the way love goes
عشق همینجوری پیش میره، عشق همینجوری پیش میره

That’s the way, that’s the way love goes
عشق همینجوری پیش میره، عشق همینجوری پیش میره

That’s the way, thats the way love goes
عشق همینجوری پیش میره، عشق همینجوری پیش میره

When it cuts you, when you bleed
وقتی زخمیت میکنه، وقتی خونریزی میکنه

That’s when you’re feelin’ it the most
درست وقتی بیشتر از همیشه دردشو حس میکنی

Thats the way, that’s the way love goes
عشق همینجوری پیش میره

Ooh, ooh
اوووه اوووه

Ooh
اوووه

That’s the way, that’s the way love goes
عشق همینجوری پیش میره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.