مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Habit از Louis Tomlinson با متن و ترجمه

بازدید 90

I always said that I’d mess up eventually

من همیشه گفتم که آخرش گند میزنم

I told you that, so what did you expect from me?

اینو بهت گفتم، پس تو چه انتظاری ازم داشتی؟

It shouldn’t come as no surprise anymore

این دیگه نباید برات غافلگیر کننده باشه

I know you said that you’d give me another chance

میدونم تو گفتی یه فرصت دیگه بهم میدی

But you and I knew the truth of it in advance

اما من و تو از قبل حقیقته اینو میدونیم

That mentally, you were already out the door

که روحا، تو از قبل جلوی در آماده رفتن بودی

Never thought that giving up would be so hard

هیچوقت فکر نمیکردم تسلیم شدن انقدر سخت باشه

But God, I’m missing you and your addictive heart

اما خدایا،من دلم برای تو و قلب اعتیاد آورت تنگ شده

You’re the habit that I can’t break

تو عادتی هستی که نمیتونم بشکونمش

You’re the feelin’ I can’t put down

تو احساسی هستی که نمیتونم کنار بذارمش

You’re the shiver that I can’t shake

تو ارتعاشی هستی که نمیتونم از خودم بتکونمش

(منظورش اینه عشق اون شخص ارتعاشی به قلب لویی میده که نمیتونه اون ارتعاشو از بین ببره)

You’re the habit that I can’t break

تو عادتی هستی که نمیتونم بشکونمش

You’re the high that I need right now

حضور تو لذتی داره که الان بهش نیاز دارم

You’re the habit that I can’t break

تو عادتی هستی که نمیتونم بشکونمش

I took some time ’cause I’ve ran out of energy

من کمی به خودم وقت دادم چون انرژیم تموم شده بود

Of playing someone I heard I’m supposed to be

بابت بازی کردن نقش کسی که بهم گفته بودم باید باشم

But honestly, I don’t have to choose anymore

اما راستش، من دیگه انتخابی ندارم

And it’s been ages, different stages

سال ها در استیج های مختلف سپری کردیم

Come so far from Princess Park

از پرنسس پارک خیلی فاصله گرفتیم

(پرنسس پارک اولین جایی بود که وان دی بعد از اکس فکتور اونجا زندگی کرد)

I’ll always need ya

من همیشه به تو نیاز دارم

In front of me, in front of me

در نزدیک خودم،در نزدیک خودم

You’re the habit that I can’t break

تو عادتی هستی که نمیتونم بشکونمش

You’re the feelin’ I can’t put down

تو احساسی هستی که نمیتونم کنار بذارمش

You’re the shiver that I can’t shake

تو ارتعاشی هستی که نمیتونم از خودم بتکونمش

You’re the habit that I can’t break

تو عادتی هستی که نمیتونم بشکونمش

You’re the high that I need right now

حضور تو لذتی داره که الان بهش نیاز دارم

You’re the habit that I can’t break

تو عادتی هستی که نمیتونم بشکونمش

You give me the time and the space

تو به من زمان و فضا دادی

I was out of control

من خارج از کنترل بودم

And I’m sorry I let you down

متاسفم که نا امیدت کردم

I guess that I know what I already knew

فکر کنم که چیزی که از قبل میدونستمو میدونم

I was better with you

من در کنار تو بهترم

And I miss you now

و الان دلم برات تنگ شده

You’re the habit that I can’t break

تو عادتی هستی که نمیتونم بشکونمش

You’re the feelin’ I can’t put down

تو احساسی هستی که نمیتونم کنار بذارمش

You’re the shiver that I can’t shake

تو ارتعاشی هستی که نمیتونم از خودم بتکونمش

You’re the habit that I can’t break

تو عادتی هستی که نمیتونم بشکونمش

You’re the high that I need right now

حضور تو لذتی داره که الان بهش نیاز دارم

You’re the habit that I can’t break

تو عادتی هستی که نمیتونم بشکونمش

Youre the habit that I can’t break

تو عادتی هستی که نمیتونم بشکونمش

You’re the feelin’ I can’t put down

تو احساسی هستی که نمیتونم کنار بذارمش

You’re the shiver that I can’t shake

تو ارتعاشی هستی که نمیتونم از خودم بتکونمش

You’re the habit that I can’t break

تو عادتی هستی که نمیتونم بشکونمش

Youre the high that I need right now

حضور تو لذتی داره که الان بهش نیاز دارم

You’re the habit that I can’t break

تو عادتی هستی که نمیتونم بشکونمش

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید