مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Copy of a Copy of a Copy Me از Louis Tomlinson با متن و ترجمه

بازدید 881

It’s an old curse, dreamers divin’ head first
این یه نفرین قدیمیه، رویاپردازان ابتدا سِر (اسرار) خود را میگن

Broken beaks and dead birds
منقار شکسته و پرندگان مرده

Can’t get through the glass
نمی توان از شیشه گذشت

There’s no use cryin’ over spilled blood
گریه کردن برای خون ریخته شده فایده ای نداره

Carin’ only kills love
کارین فقط عشق رو میکشه

A kiss won’t bring it back
یک بوسه اون رو برنمی‌گردونه

I know that the first blow hits you cold
می دونم که اولین ضربه سردت رو میزنه

Young man, hush your crying, dry your tears away
مرد جوون، گریه ات رو تموم کن، اشک هات رو خشک کن

Nothing is original, there’s nothing left to say
هیچ چیز اصیل نیست، چیزی برای گفتن باقی نمانده است

You won’t be the first or be the last to bleed
تو اولین یا آخرین کسی نخواهی بود که خونریزی می کنی

Every broken heart as far as your eye can see
هر قلب شکسته ای تا آنجا که چشمت می بینه

It’s a copy of a copy of a copy
این یک کپی از یک کپی هست

It’s a copy of a copy of a copy
این یک کپی از یک کپی هست

I can hear you, howlin’ ’til your lungs hurt
می شنوم زوزه می کشی تا ریه هات درد بگیره

So let this be your comfort
پس بذار این آرامش تو باشه

You’re not the only one, no
تو تنها نیستی، نه

In a strange way, we’re all in this together
به طرز عجیبی، همه ما در کنار هم هستیم

Been this way forever, you’re not the only one
برای همیشه اینطور بودی، تو تنها نیستی

I know that the first blow hits you cold
می دونم که اولین ضربه سردت رو میزنه

Young man, hush your crying, dry your tears away
مرد جوون، گریه ات رو تموم کن، اشک هات رو خشک کن

Nothing is original, there’s nothing left to say
هیچ چیز اصیل نیست، چیزی برای گفتن باقی نمانده است

You won’t be the first or be the last to bleed
تو اولین یا آخرین کسی نخواهی بود که خونریزی می کنی

Every broken heart as far as your eye can see
هر قلب شکسته ای تا آنجا که چشمت می بینه

Its a copy of a copy of a copy
این یک کپی از یک کپی هست

Its a copy of a copy of a copy
این یک کپی از یک کپی هست

Young man, hush your crying, dry your tears away
مرد جوون، گریه ات رو تموم کن، اشک هات رو خشک کن

Nothing is original, there’s nothing left to say
هیچ چیز اصیل نیست، چیزی برای گفتن باقی نمانده است

You wont be the first or be the last to bleed
تو اولین یا آخرین کسی نخواهی بود که خونریزی می کنی

Every broken heart as far as your eye can see
هر قلب شکسته ای تا آنجا که چشمت می بینه

It’s a copy of a copy of a copy
این یک کپی از یک کپی هست

It’s a copy of a copy of a copy
این یک کپی از یک کپی هست

It’s a copy of a copy of a copy
این یک کپی از یک کپی هست

It’s a copy of a copy of a copy
این یک کپی از یک کپی هست

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید