مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Text Book از Lana Del Rey با متن و ترجمه

بازدید 519

I guess you could call it textbook

حدس می‌زنم می تونی اون رو کتاب درسی صدا بزنی (بنامی)

I was lookin’ for the father I wanted back

من دنبال پدری می‌گشتم که دلم می‌خواست برگردم

And I thought I found it in Brentwood

و فکر کردم که اینو توی برنتوود پیدا کردم

It seemed only appropriate you’d easily have my back

به نظر می‌رسید که فقط مناسبه که تو به راحتی پشت من باشی

And then there was the issue of her

و در این صورت مساله او در میان بود

I didn’t even like myself, or love the life I had

من حتی خودمو دوست نداشتم، یا زندگی رو که دوست ندارم

And there you were with shining stars

و اونجا با ستاره‌های درخشان

Standin’ blue with open arms

آبی‌رنگ با آغوش باز

You touched the detriment most of the friends I knew already had

تو برای اذیت کردنم به بیشتر دوستایی که قبلا می‌شناختم دست زدی

You’ve got a Thunderbird, my daddy had one, too

تو یه تاندربرد (یه نوع پرنده) داری، پدرم هم یکی داشت

Let’s rewrite history, I’ll do this dance with you

بذار دوباره تاریخ رو بازنویسی کنم، من این رقص رو با تو انجام میدم

You know I’m not that girl, you know I’ll never be

می‌دونی که من اون دختر نیستم، می‌دونی که هرگز نخواهم بود

Maybe just the way we’re different could set me free

شاید فقط نحوه تفاوت ما می تونه منو آزاد کنه

And there we were, screamin’ “Black Lives Matter” in the crowd

و اونجا بود که ما در میان جمعیت داد میزدیم زندگی سیاه مهم است

By the Old Man River, and I saw you saw who I am

در کنار رودخانه قدیمی بودم، و دیدم که دیدی من کی هستم

God, I wish I was with my father

خدایا، ای کاش با پدرم بودم

He could see us in all our splendor

او می‌تونست ما رو در همه این شکوه و جلال ما ببینه

All the things I couldn’t want for him

تمام چیزهایی که من از او نمی‌خواستم

I screamed for them, oh-oh-oh

من براشون داد زدم (جیغ کشیدم)، اوه-اوه-اوه

I screamed for them, ah-ah

من براشون داد زدم (جیغ کشیدم)، اه-اه

Could we do this dance again?

می تونیم دوباره این رقص رو انجام بدیم؟

Do you think if I go blonde, we could get our old love back?

فکر می‌کنی اگه من بلوند بشم میتونیم عشقمون رو پس بگیریم؟

I guess this is really the end

فکر کنم این آخرش باشه

I never felt jealous before this year, but Im jealous now

من تا قبل از امسال هیچ احساس حسادتی نمی‌کردم، اما حالا حسادت می‌کنم

People say we’re too much alike

مردم میگن ما خیلی شبیه هم هستیم

But maybe, finally, that’ll make it right

اما شاید سرانجام، این این مسئله درست بشه

In the end of all these sleepless nights

آخر همه این بی خوابی های شبا

Other men I met felt right

مردای دیگه ای که ملاقات کردم حق داشتن

Would smile at you and stick a knife

به تو لبخند می زنم و یه چاقو می خوره

In your back

از پشت تو

Finally, I met you so Im not wonderin’ why

بالاخره، من تو رو دیدم که نمی دونم چرا

You’ve got a Thunderbird, my daddy had one, too

تو یه تاندربرد (یه نوع پرنده) داری، پدرم هم یکی داشت

Let’s rewrite history, I’ll do this dance with you

بذار دوباره تاریخ رو بازنویسی کنم، من این رقص رو با تو انجام میدم

You know I’m not that girl, you know I’ll never be

می‌دونی که من اون دختر نیستم، می‌دونی که هرگز نخواهم بود

Maybe just the way we’re different could set me free

شاید فقط نحوه تفاوت ما می تونه منو آزاد کنه

And there we were, screamin “Black Lives Matter” in the crowd

و اونجا بود که ما در میان جمعیت داد میزدیم زندگی سیاه مهم است

By the Old Man River, and I saw you saw who I am

در کنار رودخانه قدیمی بودم، و دیدم که دیدی من کی هستم

God, I wish I was with my father

خدایا، ای کاش با پدرم بودم

He could see us in all our splendor

او می‌تونست ما رو در همه این شکوه و جلال ما ببینه

All the things I couldn’t want for him

تمام چیزهایی که من از او نمی‌خواستم

I screamed for them, oh-oh-oh

من براشون داد زدم (جیغ کشیدم)، اوه-اوه-اوه

I screamed for them, ah-ah

من براشون داد زدم (جیغ کشیدم)، اه-اه

Old Man River keeps rollin’

رودخانه قدیمی به حرکت ادامه میده

With or without him

با اون یا بدون اون

Old Man River keeps rollin’

رودخانه قدیمی به حرکت ادامه میده

Without him, oh, my old man

بدون او، آه، پیرمرد من

Old Man River keeps rollin, oh

رودخانه قدیمی به حرکت ادامه میده، اوووه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید