مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Sad girl از Lana Del Rey با متن و ترجمه

بازدید 5490

Being a mistress on the side

اینکه مثل یه معشوقه کنارش باشی

It might not appeal to fools like you

ممکنه از احمقـهایی مثل تو خواسته نشه

Creeping around on the side

اینکه یواشکی دور و برش بپلکی

Would not be something you would do

چیزی نیست که تو بخوای انجامش بدی

But you haven’t seen my man

ولی تو مرد منو ندیدی

You haven’t seen my man

تو مرد منو ندیدی

You haven’t seen my man

تو مرد منو ندیدی

You haven’t seen him

تو اونو ندیدی

He’s got the fire

اون آتیشی تو وجودش داره

And he walks with it

و با اون (آتیش)راه میره

He’s got the fire

اون آتیشی تو وجودش داره

And he talks with it

و با همون حرف میزنه

His Bonnie on the side, Bonnie on the side

دختری که کنارشه ، دختری که کنارشه

Makes me a sad, sad girl

منو ناراحت میکنه

His money on the side, money on the side

پولش کنارشه ,پول کنارشه

Makes me a sad, sad girl

منو ناراحت میکنه

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a bad girl

من یه دختر بدم

I’m a bad girl

من یه دختر بدم

Being a bad bitch on the side

یه هرزه بد باشی یه طرف

Might not appeal to fools like you

ممکنه از احمقایی مثل تو خواسته نشه

Creepin’ around while he gets high

دور و برش بپلکی وقتی نئشس

It might not be something you would do, but

این چیزی که تو انجامش بدی نیست

But you haven’t seen my man

ولی تو مرد منو ندیدی

You haven’t seen my man

تو مرد منو ندیدی

You haven’t seen my man

تو مرد منو ندیدی

You haven’t seen him

تو اونو ندیدی

He’s got the fire

اون آتیشی تو وجودش داره

And he walks with it

و با اون (آتیش)راه میره

He’s got the fire

اون آتیشی تو وجودش داره

And he talks with it

و با همون حرف میزنه

His Bonnie on the side, Bonnie on the side

دختری که کنارشه ، دختری که کنارشه

Makes me a sad, sad girl

منو ناراحت میکنه

His money on the side, money on the side

پولش کنارشه ,پول کنارشه

Makes me a sad, sad girl

منو ناراحت میکنه

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a bad girl

من یه دختر بدم

I’m a bad girl

من یه دختر بدم

Watch what you say to me

حواست باشه به من چی میگی

Careful who you’re talkin’ to

حواست باشه با کی داری حرف میزنی

Watch what you say to me

حواست باشه به من چی میگی

Careful who you’re talkin’ to

حواست باشه با کی داری حرف میزنی

I’m on fire, baby

من دارم میسوزم عزیزم

I’m on fire

من اتیشی ام

He’s got the fire

اون آتیشی تو وجودش داره

And he walks with it

و با اون (آتیش)راه میره

He’s got the fire

اون آتیشی تو وجودش داره

And he talks with it

و با همون حرف میزنه

His Bonnie on the side, Bonnie on the side

دختری که کنارشه ، دختری که کنارشه

Makes me a sad, sad girl

منو ناراحت میکنه

His money on the side, money on the side

پولش کنارشه ,پول کنارشه

Makes me a sad, sad girl

منو ناراحت میکنه

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a bad girl

من یه دختر بدم

I’m a bad girl

من یه دختر بدم

Im a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a sad girl

من یه دختر غمگینم

I’m a bad girl

من یه دختر بدم

I’m a bad girl

من یه دختر بدم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید