مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Ultraviolence از Lana Del Rey با متن و ترجمه

بازدید 5968

He used to call me DN

او عادت داشت منو دی اِن صدا کنه

That stood for Deadly Nightshade

که مختصر شده گیاه تاجریزی مرگ بار بود

Cause I was filled with poison

چون من مملو از زهر بودم

But blessed with beauty and rage

اما با زیبایی و خشم تقدیس شده بودم

Jim told me that

جیم اونو بهم گفت

He hit me and it felt like a kiss

اون منو زد و این ضربه حسی شبیه به بوسه داشت

Jim brought me back

جیم منو برگردوند

Reminded me of when we were kids

منو یاد زمانی که بچه بودیم انداخت

With his Ultraviolence

با خشونت افراطیـش

Ultraviolence

فرا خشونت ( خشونت افراطی )

Ultraviolence

فرا خشونت ( خشونت افراطی )

Ultraviolence

فرا خشونت ( خشونت افراطی )

I can hear sirens, sirens

میتونم صدای سایرن ها رو بشنوم، سایرن ها (پری های دریایی خوش صدای اساطیری یونان باستان)

He hit me and it felt like a kiss

اون منو زد و این ضربه حسی شبیه به بوسه داشت

I can hear violins, violins

میتونم صدای ویلون ها رو بشنوم، ویلون ها

Give me all of that Ultraviolence

تمام اون فرا خشونت ( خشونت افراطی ) رو به من بده

He used to call me poison

اون منو صدا میکرد زهر

Like I was poison ivy

مثل اینکه پیچک سمی بودم

I could have died right there

میتونستم همون جا بیوفتم بمیرم

Cause he was right beside me

چون اون درست کنارم بود

Jim raised me up

جیم منو بزرگم کرد

He hurt me but it felt like true love

اون بهم آسیب زد اما این آسیب حسی مثل عشق واقعی داشت

Jim taught me that

جیم بهم یاد داد که

Loving him was never enough

اونو دوست داشتن هیچوقت کافی نبود

With his Ultraviolence

با خشونت افراطیـش

Ultraviolence

فرا خشونت ( خشونت افراطی )

Ultraviolence

فرا خشونت ( خشونت افراطی )

Ultraviolence

فرا خشونت ( خشونت افراطی )

I can hear sirens, sirens

میتونم صدای سایرن ها رو بشنوم، سایرن ها (پری های دریایی خوش صدای اساطیری یونان باستان)

He hit me and it felt like a kiss

اون منو زد و این ضربه حسی شبیه به بوسه داشت

I can hear violins, violins

میتونم صدای ویلون ها رو بشنوم، ویلون ها

Give me all of that Ultraviolence

تمام اون فرا خشونت ( خشونت افراطی ) رو به من بده

We could go back to New York

میتونیم به نیویورک برگردیم

Loving you was really hard

عاشق تو بودن خيلي سخت هست

We could go back to Woodstock

میتونیم به ووداستاک برگردیم

Where they don’t know who we are

جايي كه ما رو نشناسن

Heaven is on Earth

بهشت روی زمینِ

I would do anything for you, babe

من حاضرم هرکاری برای تو انجام بدم عزیزم

Blessed is this union

فکر کنم این تقدیرمونه

Crying tears of gold like lemonade

من اشکـهای طلایی مثل لیموناد ميريزم

I love you the first time, I love you the last time

تو اولین و آخرین عشق منـی و من تحت هر شرایطـی عاشقـت میمونم

Yo soy la princesa, comprende mis white lines

من یه شاهزاده ـم،این خطـهای سفیدم بفهم

Cause I’m your jazz singer and you’re my cult leader

چون من خواننده جـاز(آرام بخش) تو هستم و تو رهبر دين ومذهبي مني

I love you forever, I love you forever

و براي هميشه عاشقت ميمونم

With his Ultraviolence

با خشونت افراطیـش

(Lay me down tonight)

(امشب با من دراز بکش)

Ultraviolence

فرا خشونت ( خشونت افراطی )

(Lay me down tonight)

(در بی رحمی من)

Ultraviolence

فرا خشونت ( خشونت افراطی )

(Lay me down tonight)

(امشب با من دراز بکش)

Ultraviolence

فرا خشونت ( خشونت افراطی )

(Riviera Girls)

( دختران ریویِرا )

I can hear sirens, sirens

میتونم صدای سایرن ها رو بشنوم، سایرن ها (پری های دریایی خوش صدای اساطیری یونان باستان)

He hit me and it felt like a kiss

اون منو زد و این ضربه حسی شبیه به بوسه داشت

I can hear violins, violins

میتونم صدای ویلون ها رو بشنوم، ویلون ها

Give me all of that Ultraviolence

تمام اون فرا خشونت ( خشونت افراطی ) رو به من بده

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید